Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG CHINH – NHÀ LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT CỦA ĐẢNG

ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG CHINH – NHÀ LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT CỦA ĐẢNG (10/02/2022)

Đồng chí Trường Chinh thuộc lớp đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Đồng chí là nhà chính trị tài ba, nhà tư tưởng-lý luận chính trị kiệt xuất, nhà văn hóa lớn.
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

ipv6 ready