Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Bộ tài liệu 6 bài học Lý luận chính trị dạng Infographic

Bộ tài liệu 6 bài học Lý luận chính trị dạng Infographic (05/10/2017)

Ban Biên tập trân trọng giới thiệu bộ tài liệu 6 bài học Lý luận chính trị dạng Infographic do Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn phát hành.
Bộ tài liệu 6 bài học lý luận chính trị

Bộ tài liệu 6 bài học lý luận chính trị (07/09/2017)

Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu 6 bài học Lý luận chính trị do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh biên soạn (gồm file word và video clip).
Hệ thống câu hỏi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị và biển đảo quê hương

Hệ thống câu hỏi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị và biển đảo quê hương (19/11/2015)

Bộ công cụ PowerPoint trong việc triển khai học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị và biển đảo quê hương
Bài 1

Bài 1 (02/03/2015)

Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bài 3

Bài 3 (02/03/2015)

Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay
Bài 4

Bài 4 (02/03/2015)

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam.
Bài 5

Bài 5 (02/03/2015)

Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Bài 6

Bài 6 (02/03/2015)

Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Video và slide nội dung bài giảng 06 bài học lý luận chính trị

Video và slide nội dung bài giảng 06 bài học lý luận chính trị (16/09/2014)

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giới thiệu bộ công cụ bài giảng 6 bài lý luận chính trị do Trung ương Đoàn thực hiện với các giảng viên: GS, TS Hoàng Chí Bảo, đồng chí Ngọ Duy Hiểu thực hiện; và slide, nội dung giảng của 6 chuyên đề để triển khai đến các chi đoàn chiếu cho đoàn viên xem, học tập.
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

ipv6 ready