ĐỒNG CHÍ LÊ ĐỨC THỌ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG CƠ SỞ HIỆN NAY

Từ năm 1962, Đảng phát động Cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ “bốn tốt”, trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chịu trách nhiệm trước Đảng về công tác tổ chức, đồng chí Lê Đức Thọ là một trong những người chỉ đạo, đề ra chủ trương vừa là người trực tiếp theo dõi sát sao cuộc vận động, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh cũng như sơ kết, tổng kết kinh nghiệm cuộc vận động. Cuộc vận động này để lại những bài học kinh nghiệm quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn tổ chức cơ sở đảng hiện nay.

SAO CHO ĐƯỢC LÒNG DÂN

Những kết quả đạt được trong quá trình cải cách hành chính và thủ tục hành chính thời gian qua là rất tích cực và quan trọng, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, thế nhưng vẫn có không ít đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chưa “được lòng dân” như Bác Hồ đã từng yêu cầu.

NÊU CAO TINH THẦN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn là một mẫu mực về tinh thần làm việc và ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Với Người, có tinh thần, trách nhiệm là phải “nắm vững chính sách, đi đúng đường lối quần chúng, làm tròn nhiệm vụ”; bất kỳ việc to hay nhỏ, khó hay dễ, cũng phải “đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công”.

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam như giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, con con người... Trong những tư tưởng ấy, đại đoàn kết dân tộc là một nội dung cốt lõi, làm nên dấu ấn quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Người đã được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng thành công trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ đổi mới cũng như trong cuộc chiến chống Covid-19 hiện nay.

VAI TRÒ NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải nêu cao ý thức, trách nhiệm tự giác trên cả ba nội dung: học Bác, làm theo Bác và nêu gương. 

VỀ HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dễ hay khó, như thế nào cho hiệu quả? Trả lời được câu hỏi này, mới có thể nhận thức đúng và có hành động đúng, không rơi vào sự giáo điều, máy móc, dẫn đến mất phương hướng trong chỉ đạo, và trong thực hiện học tập và làm theo Bác.

ĐỒNG CHÍ LÊ QUANG ĐẠO : TẤM GƯƠNG THỰC HÀNH DÂN CHỦ VÀ LẤY DÂN LÀM GỐC

Đồng chí Lê Quang Đạo nguyên là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Hơn 60 năm hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ (1937-1999), đồng chí đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, góp phần không ngừng đưa cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi vẻ vang cả trong thời chiến và thời bình, trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng vững mạnh. 

HỌC BÁC ĐỂ HOÀN THIỆN MÌNH HƠN

Đó là lời chia sẻ mộc mạc của đồng chí Thượng úy Đỗ Xuân Điềm, Trợ lý công tác quần chúng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên. Thượng úy Đỗ Xuân Điềm được biết đến là một tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác, sẵn sàng vượt qua khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

HỌC BÁC ĐỂ LÀM NGƯỜI CÁN BỘ TỐT

Cùng một lúc vừa là Bí thư đoàn xã Phú Thăng vừa là Bí thư Chi bộ vùng giáo thôn 7 xã Phú Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh song với suy nghĩ và quyết tâm “Học Bác để làm người cán bộ tốt”, đảng viên trẻ Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1988) luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao và có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào địa phương.

NÊU GƯƠNG SÁNG HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Với nhiều hoạt động thiết thực, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Buôn Ma Thuột đã phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, thực hiện có hiệu quả phong trào “Nêu gương sáng, làm theo lời Bác”.

  • Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

Số người online: 19

Luợt truy cậpp: 6634932

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk