NÊU GƯƠNG SÁNG HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Với nhiều hoạt động thiết thực, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Buôn Ma Thuột đã phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, thực hiện có hiệu quả phong trào “Nêu gương sáng, làm theo lời Bác”.

HỌC VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH “NÊU GƯƠNG” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ta nhấn mạnh, để việc thực hiện Chỉ thị số 05 thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Học Bác cách “nêu gương” là làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người ngày càng thấm sâu, lan tỏa vào đời sống; trở thành cốt cách, tác phong của mỗi cán bộ, đảng viên.

 

“ĐIỂM TỰA” CỦA BUÔN LÀNG

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. 

PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC

Bằng nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo, việc học tập và làm theo Bác của Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng hậu phương quân đội vững chắc.

LỜI BÁC DẠY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Lời Bác dạy mãi là “kim chỉ nam” cho các thế hệ nhà báo và cơ quan báo chí trong quá trình tu dưỡng, phấn đấu, trưởng thành, lớn mạnh; luôn giữ “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, có đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC PHẢI BẰNG HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ, THIẾT THỰC, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

Ngày 12/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì và có bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

NHỮNG CÁCH LÀM SÁNG TẠO TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC

Nhiều giải pháp, cách làm cụ thể, sáng tạo và linh hoạt của các cơ quan, đơn vị, địa phương huyện Cư M'gar trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

HÀNH TRÌNH NGƯỜI ĐI TÌM HÌNH CỦA NƯỚC VÀ BÀI HỌC CHO THANH NIÊN HÔM NAY

110 năm đã trôi qua kể từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm cứu nước, cứu dân nhưng ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự kiện ấy vẫn còn nguyên giá trị, mang tính thời sự sâu sắc, để lại nhiều bài học quý báu, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 – CT/TW

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

DẤU ẤN 05 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CT/TW NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” xác định rõ mục tiêu: Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Người thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu và của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên; trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  • Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

Số người online: 63

Luợt truy cậpp: 6490113

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk