Khẳng định giá trị văn hóa, sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(TG) - Điều quan trọng nhất đạt được thông qua Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là góp phần nhân rộng ý thức trân trọng những việc làm tốt, những tấm gương sáng, những tấm gương bình dị mà cao quý để tôn vinh, tuyên truyền người tốt, việc tốt.

Kỷ niệm 72 năm ngày Bác hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2020)

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa.

Nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ

 "Tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người".

50 năm thực hiện lời dặn đầu tiên trong Di chúc thiêng liêng của Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, Người thầy kính yêu của Đảng ta, của dân tộc ta, người chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất - “Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”! Trước khi đi xa, Người đã để lại bản Di chúc lịch sử!

Tuổi trẻ xung kích phát triển kinh tế

Với hoài bão và khát vọng vươn lên, tuổi trẻ trong tỉnh đã và đang phát huy tinh thần xung kích, nỗ lực thể hiện vai trò tiên phong trên lĩnh vực kinh tế bằng nhiều cách làm thiết thực, qua đó đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp: Vươn lên từ vốn vay thanh niên

Nhằm giải quyết bài toán khó về vốn vay cho thanh niên nông thôn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Cư M’gar đã thành lập Quỹ khởi nghiệp hỗ trợ thanh niên khó khăn trên địa bàn vươn lên phát triển kinh tế.

Thanh niên Krông Búk làm theo lời Bác dạy

Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… là những hoạt động thiết thực được đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Krông Búk tham gia nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
 

Lan tỏa mãi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Đó chính là yêu cầu bao trùm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Theo đó, mỗi người cần phấn đấu làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, trở thành nguồn lực vô giá xây dựng văn hóa, con người Việt Nam.

Trường Mẫu giáo Ea M'nang: Nỗ lực học tập và làm theo gương Bác

Trường Mẫu giáo Ea M’nang (xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar) được thành lập năm 2001, hiện có 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 10 lớp học và 449 học sinh. Trong những năm qua, tập thể nhà trường đã nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, từ đó đạt được những kết quả tích cực trong công tác dạy và học.

Hiệu quả từ việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4

Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) được các cấp ủy Đảng, chính quyền  các đơn vị, địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thường xuyên, lâu dài, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định tình hình chính trị trên địa bàn tỉnh.

  • Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

Số người online: 65

Luợt truy cậpp: 5951921

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk