sora garden | sora garden | penthouse sora garden | penthouse sora garden

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Buôn Ma Thuột, khóa XI (nhiệm kỳ 2012 – 2017)

  Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Buôn Ma Thuột,

khóa XI (nhiệm kỳ 2012 – 2017)

 

01. Đ/c Nguyễn Khắc Long                                             Bí thư

02. Đ/c Nguyễn Ngọc Hoàng                                           Phó Bí thư

03. Đ/c Bùi Thị Phương Thảo                                          Phó Bí thư

04. Đ/c Nguyễn Phi Hùng                                                UV Ban Thường vụ

05. Đ/c Trần Trọng Tài                                                   UV Ban Thường vụ

06. Đ/c Nguyễn Hữu Chuyên                                           UV Ban Thường vụ

07. Đ/c Phan Đức Lộc                                                    UV Ban Thường vụ

08. Đ/c Trần Bình Hưng                                                  UV Ban Thường vụ

09. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Trinh                                       UV Ban Thường vụ

10. Đ/c H’Mal Êban                                                        UV Ban Thường vụ

11. Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh                                           UV Ban Chấp hành

12. Đ/c Lê Thị Mỹ Hạnh                                                  UV Ban Chấp hành

13. Đ/c Huỳnh Thị Kim Cương                                        UV Ban Chấp hành

14. Đ/c Nguyễn Thị Hải Vân                                                       UV Ban Chấp hành

15. Đ/c Lê Khắc Khoa                                                     UV Ban Chấp hành

16. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lan                                         UV Ban Chấp hành

17. Đ/c H’ViNa Niê KDăm                                              UV Ban Chấp hành

18. Đ/c Phạm Quang Vinh                                               UV Ban Chấp hành

19. Đ/c H’ Nhe Byă                                                        UV Ban Chấp hành

20. Đ/c Trần Thị Thanh Tâm                                           UV Ban Chấp hành

21. Đ/c Trần Tuấn Anh                                                   UV Ban Chấp hành

22. Đ/c H’ Yum Niê                                                        UV Ban Chấp hành

23. Đ/c Nguyễn Thị Trang                                               UV Ban Chấp hành

24. Đ/c Y Phong Êban                                                    UV Ban Chấp hành

25. Đ/c Y Bây Kbuôr                                                      UV Ban Chấp hành

26. Đ/c Ngô Thị Nam Hương                                           UV Ban Chấp hành

27. Đ/c Nguyễn Văn Mừng                                              UV Ban Chấp hành

28. Đ/c Nguyễn Văn Bảo Toàn                                        UV Ban Chấp hành

29. Đ/c Nguyễn Đăng Cường                                           UV Ban Chấp hành

30. Đ/c Bùi Thu Hương                                                   UV Ban Chấp hành

31. Đ/c Trương Tấn Nghĩa                                              UV Ban Chấp hành

32. Đ/c Nguyễn Thị Bình                                                 UV Ban Chấp hành

Web site: http://thanhdoanbuonmathuot.gov.vn/trangchu.aspx

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 07 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk