sora garden | sora garden | penthouse sora garden | penthouse sora garden

BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh gồm 27 đồng chí

Danh sách Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh, khóa V

 

          01. Đ/c Phan Quang Ngọc                                                     Bí thư

           02. Đ/c Phan Thị Mỹ Lệ                                                        Phó Bí thư

           03. Đ/c Kpă Y Khoa                                                              UV Ban Thường vụ

04. Đ/c Hoàng Viết Việt                                                        UV Ban Thường vụ

           05. Đ/c Nguyễn Việt Anh                                                      UV Ban Thường vụ

          06. Đ/c Lê Văn Hồng                                                             UV Ban Thường vụ

          07. Đ/c Lê Thị Mỹ Tâm                                                         UV Ban Thường vụ

          08. Đ/c Hồ Trần Nhựt                                                             UV Ban Chấp hành

          09. Đ/c Võ Đình Đoài                                                             UV Ban Chấp hành

          10. Đ/c Nguyễn Thanh Liêm                                                  UV Ban Chấp hành

          11. Đ/c Vũ Nam Thành                                                           UV Ban Chấp hành

          12. Đ/c Nguyễn Công Việt                                                     UV Ban Chấp hành

          13. Đ/c Hoàng Trọng Hùng                                                    UV Ban Chấp hành

          14. Đ/c Lê Ngọc Ánh Dương                                                          UV Ban Chấp hành

          15. Đ/c Trần Đức Nhật                                                           UV Ban Chấp hành

          16. Đ/c Mai Thị Thu Hường                                                   UV Ban Chấp hành

          17. Đ/c Trần Chí Hiếu                                                            UV Ban Chấp hành

          18. Đ/c Đàm Thị Thuần                                                          UV Ban Chấp hành

          19. Đ/c Y Lam Niê                                                                 UV Ban Chấp hành

          20. Đ/c Lê Xuân Quang                                                          UV Ban Chấp hành

          21. Đ/c Trần Thanh Dương                                                    UV Ban Chấp hành

          22. Đ/c Đỗ Quang Vinh                                                          UV Ban Chấp hành

          23. Đ/c Phạm Công Tuấn                                                       UV Ban Chấp hành

          24. Đ/c Nay H’ Lan                                                                UV Ban Chấp hành

          25. Đ/c Nguyễn Văn Nhơn                                                     UV Ban Chấp hành

          26. Đ/c Nguyễn Tiến Ngọc                                                     UV Ban Chấp hành

          27. Đ/c Trần Thị Hồng Phượng                                              UV Ban Chấp hành             

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 07 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk