Tăng cường công tác điều tra, triệt xóa các ổ nhóm hoạt động mại dâm

Tại Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 18-1-2019, một trong những mục tiêu của công tác phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn được UBND tỉnh nhấn mạnh là tăng cường công tác điều tra, triệt xóa các ổ nhóm hoạt động mại dâm, giảm dần tệ nạn mại dâm công cộng và tệ nạn mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

Cùng với đó là các mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, lối sống của cá nhân, gia đình, cộng đồng, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong công tác phòng chống tệ nạn mại dâm; phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức, góp phần bảo vệ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội.

Lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống
Lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống tệ nạn mại dâm. (Ảnh tư liệu)

Để thực hiện các mục tiêu này, các giải pháp được UBND tỉnh đưa ra gồm: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm; huy động các tổ chức đoàn thể xã hội, đặc biệt là Hội LHPN các cấp tham gia tư vấn, vận động nhân dân không định kiến, kỳ thị; giúp đỡ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong phòng chống tệ nạn mại dâm; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn mại dâm; kiện toàn và nâng cao hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm các cấp; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội các cấp…

Theo baodaklak

  • Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

Số người online: 260

Luợt truy cậpp: 4766989

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk