Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Krông Pắc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

1. Đ/c Nguyễn Văn Hà                                Bí thư

2. Đ/c Nguyễn Văn Cương                          Phó Bí thư

3. Đ/c Phạm Thị Ngọc Ánh                         Ủy viên Ban Thường vụ

4. Đ/c Y Chu Niê                                        Ủy viên Ban Thường vụ

5. Đ/c Lê Thế Cường                                  Ủy viên Ban Thường vụ

6. Đ/c Nguyễn Hữu Hoà                             Ủy viên Ban Thường vụ

7. Đ/c Trương Huy Sơn                               Ủy viên Ban Thường vụ

8. Đ/c Trần Đức Hậu                                  Ủy viên Ban Thường vụ

9. Đ/c Phan Tuấn Anh                                 Ủy viên Ban Thường vụ

10. Đ/c Lưu Văn Hòa                                 Ủy viên Ban Chấp Hành

11. Đ/c Huỳnh Nhật Tân                             Ủy viên Ban Chấp Hành

12. Đ/c Trần Hữu Thanh                             Ủy viên Ban Chấp Hành

13. Đ/c Phạm Thị Dung                               Ủy viên Ban Chấp Hành

14. Đ/c Bùi Thị Kim Ngân                          Ủy viên Ban Chấp Hành

15. Đ/c Hồ Văn Nhân                                 Ủy viên Ban Chấp Hành

16. Đ/c Đỗ Trọng Quân                              Ủy viên Ban Chấp Hành

17. Đ/c H Kiếp Kbuôr                                Ủy viên Ban Chấp Hành

18. Đ/c Nguyễn Thành Trung                      Ủy viên Ban Chấp Hành

19. Đ/c La Văn Giang                                 Ủy viên Ban Chấp Hành

20. Đ/c H Ly Niê                                        Ủy viên Ban Chấp Hành

21. Đ/c H Lyna Byă Êung                           Ủy viên Ban Chấp Hành

22. Đ/c Nguyễn Tấn Thành                         Ủy viên Ban Chấp Hành

23. Đ/c Trần Thị Bích Hằng                        Ủy viên Ban Chấp Hành

24. Đ/c Phạm Thu Phương                          Ủy viên Ban Chấp Hành

25. Đ/c Tám                                               Ủy viên Ban Chấp Hành

26. Đ/c Huỳnh Thị Hoàng Uyên                  Ủy viên Ban Chấp Hành

27. Đ/c Y Thoại Niê                                   Ủy viên Ban Chấp Hành

28. Đ/c Nguyễn Thị Thắm                           Ủy viên Ban Chấp Hành

29. Đ/c Hoàng Thị Kiều Trang                    Ủy viên Ban Chấp Hành

Số người online: 466

Luợt truy cậpp: 4380770

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk