Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Krông Năng khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

1. Đ/c H’ Rô Ma Mlô                                              Bí Thư

2. Đ/c Đinh Thị Chiên                                              Phó Bí thư

3. Đ/c Y Rô Ya Niê                                                Phó Bí thư

4. Đ/c Nguyễn Khoa Thành                                     UV Ban Thường vụ

5. Đ/c Nguyễn Công Luyện                                      UV Ban Thường vụ

6. Đ/c Chu Anh Việt                                                UV Ban Thường vụ

7. Đ/c Nguyễn Xuân Hùng                                       UV Ban Thường vụ

8. Đ/c Hoàng Văn Cần                                            UV Ban Chấp hành

9. Đ/c Nguyễn Chí Công                                          UV Ban Chấp hành

10. Đ/c La Thanh Hoàng                                          UV Ban Chấp hành

11. Đ/c Đoàn Văn Tuấn                                           UV Ban Chấp hành

12. Đ/c Nông Thanh Tú                                            UV Ban Chấp hành

13. Đ/c Lâm Thị Niêm                                              UV Ban Chấp hành

14. Đ/c Hoàng Thanh Thông                                     UV Ban Chấp hành

15. Đ/c Phạm Ngọc Bình Minh                                 UV Ban Chấp hành

16. Đ/c Đinh Trung Hiếu                                           UV Ban Chấp hành

17. Đ/c Hoàng Thị Huệ                                             UV Ban Chấp hành

18. Đ/c Lê Đình Hà                                                   UV Ban Chấp hành

19. Đ/c Phùng Đức Tiến                                            UV Ban Chấp hành

 

  • Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

Số người online: 4983

Luợt truy cậpp: 7170625

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk