Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Krông Bông lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022

1. Đ/c Mai Văn Hải                                                 Phó Bí thư

2. Đ/c Y Minh Niê                                                   Phó Bí thư

3. Đ/c Bùi Tấn Lợi                                                   UV Ban Thường vụ

4. Đ/c Đặng Quang Tùng                                         UV Ban Thường vụ

5. Đ/c Trần Hồng Long                                            UV Ban Thường vụ

6. Đ/c Nguyễn Đại Duy                                            UV Ban Chấp hành

7. Đ/c Nguyễn Văn Hảo                                           UV Ban Chấp hành

8. Đ/c Nguyễn Việt Hòa                                           UV Ban Chấp hành

9. Đ/c Mai Bá Linh                                                   UV Ban Chấp hành

10. Đ/c Thiều Đình Long                                           UV Ban Chấp hành

11. Đ/c Y Luật Niê                                                    UV Ban Chấp hành

12. Đ/c Y Ner Knul                                                   UV Ban Chấp hành

13. Đ/c Huỳnh Ngọc Phong                                       UV Ban Chấp hành

14. Đ/c Đỗ Hữu Phong                                              UV Ban Chấp hành

15. Đ/c Y Phương Vũ Byă                                         UV Ban Chấp hành

16. Đ/c Nguyễn Hoài Quý                                         UV Ban Chấp hành

17. Đ/c Lục Đinh Quyền                                            UV Ban Chấp hành

18. Đ/c Thái Thanh Sơn                                             UV Ban Chấp hành

19. Đ/c Trần Đức Sơn                                                UV Ban Chấp hành

20. Đ/c Trần Minh Tâm                                             UV Ban Chấp hành

21. Đ/c Phạm Xuân Thạch                                         UV Ban Chấp hành

22. Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh                                 UV Ban Chấp hành

23. Đ/c Nguyễn Thị Thảo                                           UV Ban Chấp hành

24. Đ/c Nguyễn Viết Trương                                      UV Ban Chấp hành

 

Số người online: 401

Luợt truy cậpp: 4380616

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk