Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện M’Drăk khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022

1. Đ/c Nông Anh Dũng                                             Bí Thư

2. Đ/c Lê Tuấn Anh                                                  Phó Bí thư

3. Đ/c Trần Đoàn Thảo                                             UV Ban Thường vụ

4. Đ/c Phạm Thanh Tuấn                                           UV Ban Thường vụ

5. Đ/c Trần Hồ Trung Thiện                                       UV Ban Thường vụ

6. Đ/c Võ Thị Tình                                                    UV Ban Thường vụ

7. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Minh                                   UV Ban Thường vụ

8. Đ/c Bùi Văn An                                                     UV Ban Chấp hành

9. Đ/c Vũ Ngọc Ánh                                                 UV Ban Chấp hành

10. Đ/c Trần Đức Ánh                                               UV Ban Chấp hành

11. Đ/c Nguyễn Thị Danh                                          UV Ban Chấp hành

12. Đ/c Nguyễn Văn Hãnh                                         UV Ban Chấp hành

13. Đ/c Đỗ Văn Huyện                                              UV Ban Chấp hành

14. Đ/c Võ Thị Hương                                               UV Ban Chấp hành

15. Đ/c Nguyễn Bá Khánh                                         UV Ban Chấp hành

16. Đ/c Vi Thị Kiết                                                    UV Ban Chấp hành

17. Đ/c H’ Lũ Niê                                                      UV Ban Chấp hành

18. Đ/c Nguyễn Văn Ngọc                                         UV Ban Chấp hành

19. Đ/c Y Ta La Niê                                                   UV Ban Chấp hành

20. Đ/c Vũ Hoài Phương                                            UV Ban Chấp hành

21. Đ/c Đặng Văn Tiến                                               UV Ban Chấp hành

22. Đ/c Nguyễn Quang Thành                                    UV Ban Chấp hành

23. Đ/c Đặng Thị Thắng                                             UV Ban Chấp hành

 

  • Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

Số người online: 4967

Luợt truy cậpp: 7170667

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk