Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Ea Súp lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022

1. Đ/c Lê Hồng Hạnh                                                 Bí Thư

2. Đ/c Trần Văn Linh                                                 Phó Bí thư

3. Đ/c Hoàng Thị Kiều Oanh                                     Phó Bí thư

4. Đ/c Cao Thị Hương                                               UV Ban Thường vụ

5. Đ/c Y Khăm Ta Niê                                              UV Ban Thường vụ

6. Đ/c Nguyễn Đặng Quốc Vương                             UV Ban Thường vụ

7. Đ/c H Djoan Siu                                                    UV Ban Thường vụ

8. Đ/c Nguyễn Đình Quế                                           UV Ban Thường vụ

9. Đ/c Lương Xuân Tùng                                           UV Ban Thường vụ

10. Đ/c Nguyễn Văn Hảo                                          UV Ban Chấp hành

11. Đ/c Đinh Thị Hương                                            UV Ban Chấp hành

12. Đ/c Nguyễn Văn Linh                                          UV Ban Chấp hành

13. Đ/c Trần Xuân Luận                                            UV Ban Chấp hành

14. Đ/c Võ Thị Thu Phương                                       UV Ban Chấp hành

15. Đ/c Vũ Văn Quảng                                              UV Ban Chấp hành

16. Đ/c Nguyễn Mạnh Cường                                    UV Ban Chấp hành

17. Đ/c Lang Văn Sơn                                                UV Ban Chấp hành

18. Đ/c Nguyễn Văn Sơn                                            UV Ban Chấp hành

19. Đ/c Hồ Viết Thảo                                                 UV Ban Chấp hành

20. Đ/c Cao Đình Tri                                                  UV Ban Chấp hành

21. Đ/c Nguyễn Huy Trung                                         UV Ban Chấp hành

22. Đ/c Đỗ Thành Trung                                             UV Ban Chấp hành

23. Đ/c Võ Mạnh Cường                                            UV Ban Chấp hành

24. Đ/c Đoàn Xuân Vân                                             UV Ban Chấp hành

25. Đ/c Hoàng Văn Vinh                                            UV Ban Chấp hành

26. Đ/c Trần Văn Hạnh                                              UV Ban Chấp hành

27. Đ/c Bùi Thị Xuân                                                  UV Ban Chấp hành

28. Đ/c Nguyễn Thụ Khánh                                        UV Ban Chấp hành

29. Đ/c Nguyễn Thị Như Hạnh                                   UV Ban Chấp hành

 

  • Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

Số người online: 5004

Luợt truy cậpp: 7170805

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk