Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ea Kar khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

1. Đ/c H’ Nan Byă                                                  Bí Thư

2. Đ/c Trần Đức Cường                                          Phó Bí thư

3. Đ/c Hoàng Thị Kim Nhung                                  Phó Bí thư

4. Đ/c Hoàng Bình Nguyên                                      UV Ban Thường vụ

5. Đ/c Huỳnh Văn Thảo                                           UV Ban Thường vụ

6. Đ/c Trần Hải Đăng                                               UV Ban Thường vụ

7. Đ/c Nguyễn Thanh Phương                                   UV Ban Thường vụ

8. Đ/c Y Tlam Niê                                                    UV Ban Thường vụ

9. Đ/c Nguyễn Thị Diệp Sương                                 UV Ban Thường vụ

10. Đ/c Huỳnh Bảo Luân                                          UV Ban Chấp hành

11. Đ/c Mã Văn Cương                                            UV Ban Chấp hành

12. Đ/c Tạ Văn Dũng                                                UV Ban Chấp hành

13. Đ/c Phùng Thị Nguyệt                                         UV Ban Chấp hành

14. Đ/c Vũ Quang Thắng                                          UV Ban Chấp hành

15. Đ/c Đào Viết Nam                                              UV Ban Chấp hành

16. Đ/c Tô Văn Thờm                                               UV Ban Chấp hành

17. Đ/c Hồ Nguyên Thứ                                            UV Ban Chấp hành

18. Đ/c Võ Thị Mộng Khương                                   UV Ban Chấp hành

19. Đ/c Dương Minh Yến                                          UV Ban Chấp hành

20. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyên                              UV Ban Chấp hành

21. Đ/c Vũ Văn Tân                                                   UV Ban Chấp hành

22. Đ/c Phạm Minh Tuân                                           UV Ban Chấp hành

23. Đ/c Ngô Văn Dân                                                UV Ban Chấp hành

24. Đ/c Lại Thế Việt                                                  UV Ban Chấp hành

25. Đ/c Nguyễn Văn Phú                                           UV Ban Chấp hành

26. Đ/c Nguyễn Thị Thảo                                          UV Ban Chấp hành

27. Đ/c Lê Anh Chiến                                                UV Ban Chấp hành

28. Đ/c Nguyễn Thụ Khánh                                       UV Ban Chấp hành

29. Đ/c Nguyễn Thị Như Hạnh                                  UV Ban Chấp hành

  • Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

Số người online: 4969

Luợt truy cậpp: 7170674

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk