sora garden | sora garden | penthouse sora garden | penthouse sora garden

Chương trình biểu diễn văn hóa Cồng chiêng phục vụ Nhân dân địa phương và du khách năm 2018

Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả của Chương trình biểu diễn văn hóa Cồng chiêng phục vụ Nhân dân địa phương và du khách năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tổ chức Chương trình biểu diễn văn hóa Cồng chiêng phục vụ Nhân dân địa phương và du khách trong năm 2018. 

Kết quả hình ảnh cho chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng 2018

Địa điểm và Lịch trình biểu diễn năm 2018 như sau:

* Địa điểm: Biệt Điện Bảo Đại (số 02, đường Y Ngông, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

* Lịch trình biểu diễn:

THỜI GIAN BIỂU DIỄN

KỲ BIỂU DIỄN

Tháng 1

Thứ Bảy, ngày 13/01/2018

Kỳ 1

Thứ Bảy, ngày 27/01/2018

Kỳ 2

Tháng 2

Thứ Bảy, ngày 10/02/2018

Kỳ 3

Thứ Bảy, ngày 24/02/2018

Kỳ 4

Tháng 3

Thứ Bảy, ngày 17/3/2018

Kỳ 5

Thứ Bảy, ngày 31/3/2018

Kỳ 6

Tháng 4

Thứ Bảy, ngày 14/4/2018

Kỳ 7

Thứ Bảy, ngày 28/4/2018

Kỳ 8

Tháng 5

Thứ Bảy, ngày 12/5/2018

Kỳ 9

Thứ Bảy, ngày 26/5/2018

Kỳ 10

Tháng 6

Thứ Bảy, ngày 16/6/2018

Kỳ 11

Thứ Bảy, ngày 30/6/2018

Kỳ 12

Tháng 7

Thứ Bảy, ngày 14/7/2018

Kỳ 13

Thứ Bảy, ngày 28/7/2018

Kỳ 14

Tháng 8

Thứ Bảy, ngày 11/8/2018

Kỳ 15

Thứ Bảy, ngày 25/8/2018

Kỳ 16

Tháng 9

Thứ Bảy, ngày 15/9/2018

Kỳ 17

Thứ Bảy, ngày 29/9/2018

Kỳ 18

Tháng 10

Thứ Bảy, ngày 13/10/2018

Kỳ 19

Thứ Bảy, ngày 27/10/2018

Kỳ 20

Tháng 11

Thứ Bảy, ngày 10/11/2018

Kỳ 21

Thứ Bảy, ngày 24/11/2018

Kỳ 22

Tháng 12

Thứ Bảy, ngày 15/12/2018

Kỳ 23

Thứ Bảy, ngày 29/12/2018

Kỳ 24

 

Phương Nam

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 07 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk