Cần tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài về công tác thông tin đối ngoại

Chiều 26/12 tại TP.Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển,đảo và phân giới cắm mốc năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; các tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố trong cả nước, cùng lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí.

Theo báo cáo tại hội nghị,  trong năm 2017, trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới và khu vực; thách thức, khó khăn đan xen với thuận lợi của tình hình trong nước, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy, cơ chế chỉ đạo, phối hợp được hoàn thiện; các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã chủ động sáng tạo, tích cực triển khai công tác tuyên truyền. Nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu đổi mới của đất nước, hình ảnh về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, vấn đề biển, đảo, công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền được đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng loại các đối tượng; tài liệu tuyên truyền được xây dựng công phu, sát với nhu cầu thực tế của các đối tượng, địa bàn. Công tác cung cấp thông tin được cập nhật, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái được thực hiện chủ động, lớp lang theo tầng nấc. Điều đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, củng cố sự tin tưởng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính sách và cách giải quyết của Nhà nước đối với các vấn đề quan trọng của đất nước đồng thời tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Tại hội nghị, các tham luận đã tập trung về những vấn đề: kết quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017 của một số bộ, ngành, địa phương; kinh nghiệm triển khai công tác thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động đối ngoại lớn; những vấn đề cấp bách đặt ra liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo, ngư nghiệp, ngư trường, ngư dân; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về những vấn đề liên quan đến biển, đảo, biên giới của các lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội…

Các tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, góp phần quan trọng tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nêu rõ, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền vẫn còn những hạn chế như công tác nghiên cứu, dự báo còn hạn chế; nội dung tuyên truyền còn trùng lặp, chưa pháp huy đầy đủ sức mạnh của các kênh tuyên truyền, nhất là trong bối cảnh bùng nổ thông tin. Vẫn còn tình trạng các phương tiện thông tin đại chúng thiếu nhạy cảm chính trị đưa tin hoặc hình ảnh phản cảm, không chính xác, thiếu kiểm chứng…

Đánh giá trong thời gian tới tình hình quốc tế, khu vực và trên biển đông còn diễn biến phức tạp, tình hình trong nước có những khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh trong thời gian tới, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, căm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần chủ động, linh hoạt và sáng tạo; tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, gắn kết chặt thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị. Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại cần quan tâm, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác tuyên truyền chuyên trách và không chuyên trách.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, một trong những nhiệm vụ quan trọng là chủ động theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình quốc tế, khu vực để chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức, ngôn ngữ tuyên truyền. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật.

Cũng theo đồng chí Võ Văn Thưởng, chúng ta cần tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; tranh thủ hơn nữa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài; góp phần tạo môi trường trong nước và quốc tế thuận lợi để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo, giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, căm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2017.

Theo dangcongsan

Số người online: 475

Luợt truy cậpp: 4304130

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk