sora garden | sora garden | penthouse sora garden | penthouse sora garden

Tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII); Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư; Kết luận số 81-KL/TU, ngày 4-7-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc thực hiện khá tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân được bảo đảm nguồn thông tin chính thống, kịp thời về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ các TCCS đảng đặt mua báo, tạp chí của Đảng có xu hướng ngày càng giảm. Theo báo cáo của Bưu điện tỉnh, tính đến quý III – 2017, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có số lượng đặt mua báo, tạp chí của Đảng đạt tỷ lệ thấp như: Cư Kuin (Báo Nhân Dân đạt 28%, Báo Đắk Lắk đạt 39%); Krông Ana (Báo Nhân Dân đạt 19%, Báo Đắk Lắk đạt 46%); Ea Súp (Báo Nhân Dân đạt 25%, Báo Đắk Lắk đạt 42%), Ea Kar (Báo Nhân Dân đạt 18%, Báo Đắk Lắk đạt 59%)… Đặc biệt, tỷ lệ đặt mua báo, tạp chí của Đảng tại chi bộ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc rất thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ nội dung Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị, chưa quan tâm chỉ đạo, thiếu kiểm tra, đôn đốc; một số nơi sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí không đúng mục đích. Bên cạnh đó, nội dung và hình thức một số báo, tạp chí của Đảng chưa thật sự hấp dẫn, thu hút bạn đọc…

Để tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII); Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư; Kết luận số 81-KL/TU, ngày 4-7-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 897-CV/TU ngày 19-9-2017 về việc tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Kết quả hình ảnh cho tạp chí của đảng báo dak lak

Ảnh minh họa

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc lập dự toán và bố trí  kinh phí cho việc đặt mua sách báo, tài liệu của các địa phương, đơn vị; chỉ đạo UBND cấp huyện bảo đảm kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn, nhất là đối với các chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hành báo chí nói chung và báo, tạp chí của Đảng nói riêng trên địa bàn tỉnh.

Các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII); Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư; Kết luận số 81-KL/TU, ngày 4-7-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bảo đảm mỗi chi bộ đảng, UBND, HĐND xã, phường, thị trấn, mỗi cơ sở Đoàn thanh niên đều có Báo Nhân Dân (hằng ngày), Báo Đắk Lắk; mỗi đảng bộ cơ sở đều có ít nhất một Tạp chí Cộng sản.

Tỉnh ủy cũng yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc thường xuyên chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng; bảo đảm việc sử dụng đúng nguyên tắc, đúng mục đích, không dùng kinh phí mua báo chí của Đảng để chi vào việc khác hoặc mua các ấn phẩm khác; đưa nội dung mua báo, tạp chí của Đảng vào tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng hằng năm và xem xét, xử lý những TCCS đảng không nghiêm túc thực hiện. Bên cạnh đó, chỉ đạo ban tuyên giáo các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy về triển khai Chỉ thị 11-CT/TW; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở những đơn vị thực hiện chưa tốt; kịp thời biểu dương những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt. Phối hợp với cơ quan Bưu điện cùng cấp báo cáo kết quả tình hình đặt mua báo, tạp chí của Đảng định kỳ hằng quý, hằng năm về thường trực huyện ủy (tương đương) và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Tỉnh ủy yêu cầu Báo Đắk Lắk tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thông tin nhằm thu hút, lôi cuốn bạn đọc; kịp thời cập nhật thông tin, bảo đảm cơ sở hạ tầng kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin; nghiên cứu, triển khai giao diện truy cập Báo Đắk Lắk Điện tử trên điện thoại thông minh (smartphone) nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc. 

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 07 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk