Tập huấn công tác tuyên truyền giáo dục năm 2017

Sáng ngày 25/9, tại trường Quân sự địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên truyền giáo dục năm 2017 với sự tham gia của 120 học viên là đội ngũ cán bộ Đoàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đám đông

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn các học viên đã được tìm hiểu các nội dung về học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 bài lý luận chính trị bao gồm: chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của đảng cộng sản việt nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường học XHCN của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phát huy truyền thống vẻ vang, tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kich tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Các học viên trao đổi trong lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, sẽ giúp các học viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị ở nước ta, về tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phương Nam

 

Số người online: 71

Luợt truy cậpp: 3902112

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk