sora garden | sora garden | penthouse sora garden | penthouse sora garden

Thành Đoàn Buôn Ma thuột triển khai Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết năm 2017

Sáng ngày 15/9, tại hội trường Thành Đoàn Buôn ma Thuột, Ban Thường vụ Thành Đoàn Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết năm 2017. Tham gia hội nghị có 70 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư cơ sở trực thuộc Thành Đoàn.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Quang cảnh Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được quán triệt một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Buôn Ma Thuột lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Triển khai chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tiếp thu những nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội Chủ nghĩa”, “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cáo hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và được thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và văn bản

Đồng chí Phan Đức Lộc – Phó Bí thư Thành Đoàn phổ biến một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Buôn Ma Thuột lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thông qua Hội nghị đã cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền; trang bị các kiến thức cần thiết, mang tính thời sự cho cán bộ đoàn. từ đó có những giải pháp phù hợp, định hướng đúng đắn cho đoàn viên, thanh niên trong tình hình hiện nay.

Phương Nam

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 07 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk