Thủ tướng: Giữ vững chủ quyền để phát triển đất nước

Chiều 23/8, tại Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về khu vực phòng thủ (KVPT) chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng, hoạt động KVPT năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017; xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Minh.

Cùng tham dự hội nghị có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về KVPT...

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Nghị định 152/2007/NĐ-CP về xây dựng KVPT đã cụ thể hóa chủ trương chiến lược của Đảng về chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân. Trong năm 2016, nửa đầu 2017, tình hình quốc tế, khu vực, nhất là biển Đông có nhiều biến động. Cùng với T.Ư, Chính phủ và Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ quan trọng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Theo người đứng đầu Chính phủ, trong tình hình khó khăn, phức tạp như vậy, quân đội, nhân dân Việt Nam đã giữ vững chủ quyền, tạo môi trường hòa bình cho phát triển đất nước. Việc này đã góp phần quan trọng trong chiến lược xây dựng Tổ quốc.

“Chúng ta thống nhất chủ trương xây dựng KVPT, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của ban chỉ đạo. Từ đó, phát huy tổng lực hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng KVPT, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị khóa X”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Bảo vệ an toàn Hội nghị APEC tại Đà Nẵ6 tháng cuối năm 2017 và năm 2018, phương hướng chỉ đạo xây dựng, hoạt động KVPT là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; động viên sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, xây dựng KVPT trên địa bàn cả nước vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh; phòng chống có hiệu quả, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi các tình huống, không bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình cho đất nước phát triển; bảo vệ vững chắc độc lập chủ  quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.Một số nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới là: Chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Quân đội bảo vệ an ninh chính trị, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; bảo vệ an toàn tuyệt đối Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11/2017 tại thành phố Đà Nẵng. Nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng cho các đối tượng về kiến thức quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh trong KVPT tại các địa phương. Chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; tăng cường biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, nhất là an ninh mạng thông tin truyền thông... xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 

Bảo vệ an toàn Hội nghị APEC tại Đà Nẵng

6 tháng cuối năm 2017 và năm 2018, phương hướng chỉ đạo xây dựng, hoạt động KVPT là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; động viên sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, xây dựng KVPT trên địa bàn cả nước vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh; phòng chống có hiệu quả, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi các tình huống, không bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình cho đất nước phát triển; bảo vệ vững chắc độc lập chủ  quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Một số nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới là: Chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Quân đội bảo vệ an ninh chính trị, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; bảo vệ an toàn tuyệt đối Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11/2017 tại thành phố Đà Nẵng. Nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng cho các đối tượng về kiến thức quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh trong KVPT tại các địa phương. Chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; tăng cường biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, nhất là an ninh mạng thông tin truyền thông... xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo người đứng đầu Chính phủ, trong tình hình khó khăn, phức tạp như vậy, quân đội, nhân dân Việt Nam đã giữ vững chủ quyền, tạo môi trường hòa bình cho phát triển đất nước. Việc này đã góp phần quan trọng trong chiến lược xây dựng Tổ quốc. 

Theo tienphong 

Số người online: 84

Luợt truy cậpp: 3902126

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk