ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam. Đại hội diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; là Đại hội của khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 – 2017), xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, cổ vũ thanh niên thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để Đại hội được tuyên truyền rộng khắp và có ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI. Cụ thể như sau:

I. CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hơn 85 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công mười kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc và đang tích cực chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

1. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (nhiệm kỳ 1950 - 1956)

Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (tên gọi khi đó là Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam) diễn ra từ ngày 07 đến ngày 14/02/1950 tại xã Cao Văn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Dự đại hội có hơn 400 đại biểu đại diện cho đoàn viên thanh niên trên khắp mọi miền đất nước. Với chủ đề "Chiến đấu và xây dựng tương lai", Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trước mắt của Đoàn là động viên, giáo dục, thống nhất lực lượng thanh niên, cổ vũ thế hệ trẻ tích cực tham gia sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, quét sạch kẻ thù xâm lược. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đoàn mới, đồng chí Nguyễn Lam được bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam. Phát huy thành công của Đại hội, hàng vạn nam, nữ thanh niên hăng hái xung phong tham gia phục vụ các chiến dịch, phong trào "Tòng quân giết giặc lập công". Sau chín năm trường kỳ kháng chiến, tháng 5/1954, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.

2. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (nhiệm kỳ 1956 - 1961)

Sau một năm được Ban Bí thư Trung ương Đảng đổi tên thành Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ II diễn ra từ ngày 25/10 đến ngày 04/11/1956 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 479 đại biểu đại diện cho gần nửa triệu đoàn viên thanh niên trong cả nước. Đại hội khẳng định những cống hiến xuất sắc của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong chín năm kháng chiến và ba năm khôi phục kinh tế. Tại Đại hội, Bác Hồ đã ân cần căn dặn: "Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đã tạo nên một thế hệ thanh niên dũng cảm như các cháu, và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà". Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 30 đồng chí, đồng chí Nguyễn Lam được bầu lại làm Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn.

Từ sau Đại hội, tuổi trẻ miền Bắc đã dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất để khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng xã hội mới. Hàng vạn thanh niên tham gia xây dựng các công trình thủy lợi, khai hoang phục hóa đất đai; hàng triệu thanh niên hăng hái theo học các lớp bổ túc văn hóa... Ở miền Nam, phong trào đấu tranh chính trị của thanh niên, học sinh, sinh viên tuy bị đế quốc Mỹ và tay sai đàn áp dã man song không hề nao núng.

3. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (nhiệm kỳ 1961 - 1980)

Sau gần 7 năm hàn gắn vết thương chiến tranh, miền Bắc đã đạt được những thành tựu đáng kể trong khôi phục, phát triển kinh tế. Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ III diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25/3/1961 tại Hà Nội. Dự đại hội có 677 đại biểu đại diện cho một triệu đoàn viên, thanh niên trong cả nước. Được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn. Đại hội đã phát động phong trào "Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất” (1961 - 1965). Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 71 đồng chí, đồng chí Nguyễn Lam tiếp tục được bầu lại làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Sau Đại hội, đồng chí Nguyễn Lam được Đảng điều động nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Vũ Quang được cử làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Tháng 8/1964, đế quốc Mỹ leo thang gây chiến tranh phá hoại bằng không quân đối với miền Bắc, tuổi trẻ Thủ đô đã phát động phong trào "Ba sẵn sàng". Được sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đoàn, phong trào đã phát triển sâu rộng trong cả nước. Ở miền Bắc, hàng triệu đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia phong trào "Ba sẵn sàng" nêu cao quyết tâm chi viện cho chiến trường miền Nam với tinh thần "Chưa thắng giặc Mỹ, chưa về quê hương".

Tháng 2/1965, Đại hội Đoàn thanh niên toàn miền Nam đã phát động phong trào "Năm xung phong", sau một thời gian ngắn đã có hàng vạn  đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào. Từ phong trào "Ba sẵn sàng""Năm xung phong" đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân với những chiến công xuất sắc trong chiến đấu tiêu diệt quân thù.

4. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 1980-1987)

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng, thể theo nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết định: Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam được mang tên Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh. Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, cả nước thống nhất và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong chiến thắng vĩ đại ấy, có sự đóng góp to lớn của đoàn viên thanh niên trên khắp các mặt trận. Đảng ta, nhân dân ta, Đoàn ta đã giáo dục, rèn luyện một thế hệ thanh niên Việt Nam vô cùng dũng cảm, thông minh, không sợ gian khổ, hy sinh, quyết chiến - quyết thắng. Sau ngày thống nhất nước nhà, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976) đã ra quyết định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ IV diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22/11/1980 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 623 đại biểu đại diện cho 4,3 triệu đoàn viên thanh niên cả nước. Đại hội đã quyết định đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Ba xung kích” thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc chủ nghĩa xã hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 113 đồng chí, đồng chí Đặng Quốc Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn.

Vào thời điểm này, hàng triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia phong trào "Ba xung kích làm chủ tập thể"; gần 9 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào "Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; hàng chục vạn thanh niên gia nhập lực lượng vũ trang, góp phần tích cực bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Tiếp đó là các phong trào "Hành quân theo bước chân những người anh hùng" đã thu hút gần 6 triệu đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia và "Hành quân theo chân Bác" đã có 10 triệu thiếu niên, nhi đồng tham gia.

Tháng 5 năm 1982, Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 4 (khóa IV) đã tập trung chỉ đạo triển khai các chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ trong 2 năm 1982 - 1983. Tại Hội nghị này, đồng chí Vũ Mão, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn.

5. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V  (nhiệm kỳ 1987 - 1991)

Tháng 12/1986, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra đường lối đổi mới nhằm đưa đất nước thoát khỏi những khó khăn khủng hoảng về kinh tế - xã hội. Để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng được Đảng giao phó, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí toàn quốc lần thứ V diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30/11/1987 tại Hà Nội. Dự đại hội có 750 đại biểu đại diện cho 17 triệu nam, nữ đoàn viên, thanh niên trong cả nước. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 150 đồng chí, đồng chí Hà Quang Dự được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Đại hội đã phát động phong trào "Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V có ý nghĩa vô cùng lớn lao, đó là Đại hội của thế hệ trẻ đi đầu trong công cuộc đổi mới; Đại hội của hành động, vì tương lai của thế hệ trẻ, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong quá trình đất nước đổi mới, mặc dù đứng trước sự thử thách do tác động từ những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn phấn đấu tự đổi mới mình, không ngừng mở rộng mật trận đoàn kết tập hợp thanh niên, phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh.

6. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 1992 - 1997)

Trong bối cảnh trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991) đã đề ra Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000, thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trước nhiệm vụ lớn lao đó, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toán quốc lần thứ VI diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18/10/1992 tại Hà Nội. Dự đại hội có 797 đại biểu đại diện cho 2,5 triệu đoàn viên và hơn 20 triệu thanh niên cả nước. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 91 đồng chí, đồng chí Hồ Đức Việt được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 1993 - 1997. Sau Đại hội, tháng 2 năm 1993 Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 2 (khóa VI) đã phát động hai phong trào lớn là: "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước". Hai phong trào đã được tuổi trẻ nhiệt liệt hưởng ứng và đi vào cuộc sống của các đối tượng thanh niên. Tại Hội nghị BCH Trương ương Đoàn lần thứ 9, khóa VI, tháng 12 năm 1996, đồng chí Vũ Trọng Kim được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thay đồng chí Hồ Đức Việt được Đảng điều động nhận nhiệm vụ mới.

7. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 1997-2002)

Sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo qua hơn 10 năm thực hiện ngày càng đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng về kinh tế, xã hội chuyển sang thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong hơn 10 năm đổi mới đất nước có nhiều chuyển biến tích cực. Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ VII diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29/11/1997 tại Hà Nội. Dự đại hội có 899 đại biểu đại diện cho 21,2 triệu cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước. Đại hội đã bầu BCH TW Đoàn gồm 125 đồng chí, đồng chí Vũ Trọng Kim được bầu lại làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Đại hội đã quyết định tiếp tục phát triển hai phong trào"Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước"  lên một tầm cao mới. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 Khóa VII (tháng 6/2001) Đồng chí Hoàng Bình Quân được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thay đồng chí Vũ Trọng Kim được Đảng phân công nhiệm vụ mới.

Năm 2000, Bộ Chính trị và Chính phủ quyết định là "Năm thanh niên Việt Nam". Từ thời điểm này, phong trào “Thanh niên tình nguyện" có bước phát triển mới, đi vào thực tiễn, được đông đảo các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo ấn tượng tốt đẹp về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới. Tổ chức Đoàn các cấp đã chủ động đề xuất và đảm nhận nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, tiêu biểu như: Dự án xóa cầu khỉ, xây cầu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng Đảo thanh niên; làm đường Hồ Chí Minh; xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp... Phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo để chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, khoa học công nghệ mới; sinh hoạt chính trị "Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng", "Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh"... đã thu hút hàng triệu thanh thiếu niên tham gia. Từ trong phong trào của tuổi trẻ đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác.

8. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2002- 2007)

Trong bối cảnh nhân loại đã kết thúc thế kỷ XX và bước sang những năm đầu của thế kỷ XXI, sau hơn một năm toàn Đảng, toàn dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, đất nước đang trong quá trình thực hiện CNH, HĐH và đã đạt được những thắng lợi bước đầu quan trọng, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ VIII diễn ra từ ngày 08 đến ngày 11/12/2002 tại Hà Nội. Dự đại hội có 898 đại biểu đại diện cho hàng chục triệu đoàn viên, thanh niên cả nước. Đại hội đã bầu BCH TW Đoàn gồm 134 đồng chí, đồng chí Hoàng Bình Quân, được bầu lại làm Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trương ương Đoàn. Với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện", Đại hội đã phát động phong trào "Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam cùng xiết chặt tay dưới lá cờ vinh quang của Đoàn, nguyện đi theo con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Phong trào mới với sức sống mới, hàng triệu thanh niên thi đua học tập, tiến quân vào khoa học - công nghệ; thi đua lao động sáng tạo để lập thân lập nghiệp; xung phong tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Các cuộc vận động, phong trào mới được triển khai như: "Sáng tạo trẻ", "Bốn mới" (kỹ thuật mới, ngành nghề mới, thị trường mới, mô hình mới), "Cán bộ công chức trẻ với cải cách hành chính", "Học tập tốt, rèn luyện tốt", “Trí thức trẻ tình nguyện”... đã góp phần khơi sức thanh niên trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo từ thực tiễn.

Đặc biệt sinh hoạt chính trị "Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh", "Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi hai mươi", diễn đàn "Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích", cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”  đã được các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên triển khai thực hiện nghiêm túc, có sức lôi cuốn và lan toả mạnh mẽ, tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng và niềm tin cho thế hệ trẻ. Năm 2007, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động, Đoàn thanh niên các cấp chủ động, sáng tạo triển khai thực cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, sau một năm triển khai, cuộc vận động bước đầu đã đạt được kết quả tốt đẹp.

Sau khi đồng chí Hoàng Bình Quân chuyển công tác, ngày 01/4/2005, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Quyết định cử đồng chí Đào Ngọc Dung giữ trách nhiệm Quyền Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 10 Khóa VIII (ngày 02/7/2005). Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11 Khóa VIII, ngày 13/01/2007, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thay đồng chí Đào Ngọc Dung được Đảng phân công nhiệm vụ mới.

9. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX  (nhiệm kỳ 2007-2012 )

Trong không khí toàn toàn Đảng, toàn dân phấn khởi, ra sức thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ IX diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21/12/2007 tại Hà Nội. Dự đại hội có 1033 đại biểu đại diện cho hơn 23 triệu cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 145 đồng chí, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu lại làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Đại hội đã khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thực sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động của Đoàn đều phải hướng tới mục tiêu tập hợp, đoàn kết, giáo dục thanh niên, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho thanh niên rèn luyện và tự khẳng định, vì sự tiến bộ của thanh niên và sự phát triển của đất nước. Đại hội đã phát động hai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và đề ra mục tiêu chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 - 2012 là: Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hoá cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi; phát huy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam xung kích “Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển“, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Ngày 5/10/2011, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11 (khóa IX), đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX) thay đồng chí Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới.

10. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2012 – 2017)

 Diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2012 tại Thủ đô Hà Nội đã nêu cao khẩu hiệu “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 145 đồng chí, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh được bầu lại làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Đại hội đã quyết định tiếp tục triển khai 2 phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” (có điều chỉnh, bổ sung các nội dung của 02 phong trào để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới) nhằm tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên tham gia thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Đại hội X là Đại hội của khát vọng tuổi trẻ. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam được đem tài năng, sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn minh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước. Đại hội đặc biệt đề cao tính hành động, thiết thực, hiệu quả trong triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các thời kỳ cách mạng và trong nhiệm kỳ qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Thanh niên mạnh thì dân tộc mới mạnh”“Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc”. Tổng Bí thư cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; bày tỏ mong muốn mỗi thanh niên và tổ chức Đoàn cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và sứ mệnh của mình, có Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn, đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong nhiệm kỳ Đại hội, nhiều phong trào lớn của Đoàn được triển khai mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên và tạo được hiệu ứng tốt đẹp trong cộng đồng xã hội như phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", "Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị", các phong trào học sinh, sinh viên như học sinh 3 rèn luyện, Khi tôi 18, sinh viên 5 tốt; hay phong trào thi đua "4 nhất", "3 trách nhiệm", "Sáng tạo trẻ"... Phong trào “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển cả về chất lượng và số lượng với các hoạt động nổi bật, ý nghĩa như Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, các hoạt động tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, các hoạt động tình nguyện của y, bác sỹ trẻ, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn... Nhiều chương trình, cuộc vận động hướng về biển đảo thu hút sự quan tâm, tham gia của tuổi trẻ cả nước như Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương", “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi”, “Góp đá xây Trường Sa”... với nội dung có nhiều đổi mới, sáng tạo đã thu hút được đông đảo thanh niên tham gia, được xã hội ghi nhận, ủng hộ và đánh giá cao.

Cùng với đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng tích cực tham gia vào nhiều sự kiện, hoạt động chính trị, đối ngoại quan trọng của tuổi trẻ trong khu vực và trên thế giới, góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ VN với các nước trên thế giới, trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc tham gia vào quá trình hội nhập của đất nước.

Ngày 21/4/2016, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, đồng chí Lê Quốc phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX) thay đồng chí Nguyễn Đắc Vinh được Đảng phân công nhiệm vụ mới.

*

*          *

II. CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐẮK LẮK

Ra đời từ năm 1969, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk luôn kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk đã trải qua 10 kỳ đại hội. Qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, các thế hệ thanh niên Đắk Lắk luôn đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo, đi đầu trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh. Những chặng đường hướng tới Đại hội XI của tuổi trẻ các dân tộc Đắk Lắk thật đáng tự hào.

          1. Đại hội Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Miền Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 1969 - 1977 (diễn ra từ ngày 15 - 19/ 11/1969):

Đại hội có 54 đoàn viên là đại biểu chính thức (đại diện cho 1070 đoàn viên toàn tỉnh) và 2 đại biểu dự thính (đại diện đội thiếu niên xuất sắc). Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Miền Nam tỉnh Đắk Lắk khóa I gồm 19 đồng chí, trong đó có 2 đồng chí dự khuyết, đồng chí Y Nha Kbuôr được bầu là Bí thư. Cũng tại Đại hội đã quyết định thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Giải phóng tỉnh Đắk Lắk và Bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Giải phóng tỉnh, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đây thanh niên các dân tộc trong tỉnh càng có điều kiện phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, nòng cốt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

2. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ II, nhiệm kỳ 1977 - 1979 (diễn ra vào ngày 31/7/1977):

Đại hội được tổ chức tại Câu Lạc bộ Lao động tỉnh (nay là Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh). 185 đại biểu thay mặt cho 65.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tham dự. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa II gồm 33 đồng chí. Đồng chí Ama Phiăng, Tỉnh ủy viên dự khuyết được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn. Bên cạnh đó, Đại hội đã ra Nghị quyết quan trọng về công tác Đoàn và công tác thanh niên, nêu rõ: “Ra sức xây dựng Đoàn lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tăng cường công tác mặt trận của Đoàn, tập hợp thanh niên các dân tộc trong tỉnh đứng vào tổ chức, bồi dưỡng thanh niên thành lớp người mới làm chủ tập thể và phát triển toàn diện”.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tập trung vào công tác kiện toàn và phát triển tổ chức Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên, coi đó là nhiệm vụ then chốt để đưa phong trào Đoàn lên ngang tầm với yêu cầu của tình hình mới. Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã ra Nghị quyết giải thể Ban Chấp hành Đoàn của một số ngành và đơn vị, tăng cường vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các Huyện, Thị Đoàn; sắp xếp lại các Ban trực thuộc Tỉnh Đoàn, bố trí một đội ngũ cán bộ chuyên trách có năng lực ở các cấp bộ Đoàn; đẩy lên một bước công tác xây dựng tổ chức và phong trào Đoàn ở cơ sở. Để tiếp tục thúc đẩy phong trào thanh niên đi đầu trên các mặt trận sản xuất và chiến đấu, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã phát động phong trào “Thanh niên bốn xung kích” trong cả tỉnh, sôi nổi nhất là phong trào “Xung kích trên mặt trận sản xuất nông nghiệp”.

3. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, nhiệm kỳ 1979 - 1982 (diễn ra vào ngày 25/12/1979):

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa III gồm 46 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Ama Phiăng, Tỉnh ủy viên, tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn. Đại hội tiếp tục xác định nhiệm vụ trung tâm của Đoàn là: “Tăng cường công tác mặt trận của thanh niên; động viên thanh niên các dân tộc đi đầu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội”.

Sau Đại hội, một trong những nhiệm vụ trung tâm của Đoàn là: vận động toàn thể đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đi đầu thực hiện thắng lợi chủ trương hợp tác hóa. Đến hết năm 1998, phong trào hợp tác hóa lên rất cao; ở khắp các xã, thôn, buôn đều do tổ chức cơ sở Đoàn làm nòng cốt của phong trào. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tập trung vào công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; thực hiện Cuộc vận động “Toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng”, coi đó là nhiệm vụ then chốt. Một thành tựu rất nổi bật về công tác Đoàn trong nhiệm kỳ là thông qua phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể” do Trung ương Đoàn phát động và phong trào “Bốn xung kích” do Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cụ thể hóa, vấn đề tổ chức Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên đã liên tục có bước phát triển, trưởng thành cả về số lượng lẫn chất lượng. Đến tháng 12 năm 1981, căn bản đã xóa được 166 buôn trắng về tổ chức Đoàn so với trước Đại hội II; củng cố được 169 Đoàn cơ sở với 1006 chi đoàn; phát triển lên 20.914 đoàn viên.

4. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, nhiệm kỳ 1982 - 1987 (diễn ra vào tháng 12/1982):

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa IV gồm 48 đồng chí. Đồng chí Ama Phiăng - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, được bầu lại làm Bí thư Tỉnh Đoàn. Sau đại hội, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên được củng cố và phát triển nhanh chóng. Trong hai năm 1983 - 1984, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã đề ra Nghị quyết triển khai đồng bộ nhiều công tác lớn, trong đó tập trung kiện toàn bộ máy của Đoàn ở cơ sở Huyện, Thị và tương đương; chăm lo bồi dưỡng, giáo dục thanh niên; tích cực lựa chọn kết nạp thanh niên ưu tú vào Đoàn; quyết tâm nâng tỷ lệ đoàn viên thanh niên toàn tỉnh lên 35% hoàn thành việc trao thẻ đoàn viên; thúc đẩy công tác của Hội Liên hiệp Thanh niên lên ngang tầm với tình hình, nhiệm vụ mới.

5. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ V, nhiệm kỳ 1987 - 1992 (diễn ra trong hai ngày 17 - 18/8/1987):

 Đây là Đại hội đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ đất nước chuyển qua giai đoạn mới; đánh dấu một điểm mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Đoàn những năm tiếp theo, là Đại hội mở đầu hướng thanh niên theo con đường đổi mới của Đảng. 271 đại biểu ưu tú thay mặt cho trên 33 nghìn đoàn viên các dân tộc tham dự, trong đó có 69 đại biểu nữ, 48 đại biểu dân tộc thiểu số, 205 đại biểu là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội đã bầu BCH Tỉnh Đoàn khóa V gồm 40 ủy viên, do đồng chí Dương Thanh Tương làm Bí thư, đến năm 1990 đồng chí Đỗ Thanh Xuân được bầu bổ sung chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn, thay đồng chí Dương Thanh Tương chuyển công tác khác.

Đại hội đã đề ra những mục tiêu, phương hướng lớn nhằm đổi mới các mặt công tác của Đoàn, tạo sự chuyển biển trong phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa của tuổi trẻ, từng bước nâng cao vai trò chính trị của Đoàn lên ngang tầm với đòi hỏi của đất nước. Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã đề ra nhiều chủ trương cụ thể nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đoàn lần thứ V, với 4 nội dung cơ bản: xác định sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng với tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên; tập trung thực hiện dân chủ hóa mọi mặt hoạt động của Đoàn; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên; tạo nên những động lực mới cho phong trào hành động của tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh, thi đua thực hiện 3 chương trình kinh tế lớn và chương trình định canh định cư, đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý tưởng CHCN và hoài bão của tuổi trẻ cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chi đoàn vững mạnh và tập trung chỉ đạo phong trào “Xây dựng chi đoàn vững mạnh”. Bằng những nỗ lực không mệt mỏi của các cấp bộ Đoàn, đến cuối năm 1989, công tác xây dựng tổ chức Đoàn đã có những bước tiến hết sức quan trọng: Toàn tỉnh củng cố lại 1.427 chi đoàn (Trong đó 40% là chi đoàn vững mạnh).

6. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI, nhiệm kỳ 1992 - 1997 (diễn ra vào tháng 2/1992):

Đại hội đã bầu ra BCH Tỉnh Đoàn khóa VI gồm 34 đồng chí. Đồng chí Đỗ Thanh Xuân được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn. Với tinh thần đổi mới theo phương châm  “Chuyển trọng tâm hoạt động của Đoàn về cơ sở”, Đại hội đã xác định nội dung hướng mạnh xuống cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng của công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên thanh niên; nâng cao vai trò của Đoàn trong đời sống xã hội; đổi mới toàn diện phương thức hoạt động của Đoàn để tập hợp thế hệ trẻ đứng vào hàng ngũ. Đại hội VI một lần nữa đánh dấu một bước chuyển quan trọng trên con đường đổi mới, tiếp tục khẳng định vị trí của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Để biến Nghị quyết Đại hội VI thành hiện thực, trong hai năm 1992 và 1993, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tập trung thực hiện nhiều công tác cấp bách. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo cơ cấu lại các Đoàn trực thuộc, trong đó sáp nhập Đoàn Khối Dân Chính Đảng và Đoàn Khối Kinh tế thành Đoàn Khối cơ quan tỉnh. Đưa gần 30% trong số 44 cán bộ chuyên trách của Tỉnh Đoàn đi xây dựng cơ sở, giúp củng cố lại tổ chức và hoạt động của Đoàn ở những vùng khó khăn. Đồng thời, bố trí thêm cán bộ Đoàn chuyên trách, riêng khối Huyện, Thị đã tăng từ 54 lên 66 cán bộ Đoàn chuyên trách.

Qua nhiệm kỳ Đại hội VI, một lần nữa khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

7. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, nhiệm kỳ 1997 - 2002 (diễn ra trong hai ngày 27 - 28/4/1997):

Là Đại hội của “Tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, gần 400 đại biểu ưu tú thay mặt cho 31.498 đoàn viên và 302.643 thanh niên trong tỉnh đã về dự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa VII gồm 39 đồng chí, Ban Thường vụ 11 đồng chí. Đồng chí Trần Ngọc Sơn được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn. Tháng 11/1999, đồng chí Trần Ngọc Sơn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động nhận công tác mới, đồng chí Phạm Ngọc Nghị được bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn khóa VII.

Đại hội đã có những nhận định hết sức đúng đắn về thực trạng, tiềm năng và vai trò của tuổi trẻ các dân tộc, tư đó đã ra Nghị quyết về phong trào thanh niên trong giai đoàn 1997 - 2002 với những mục tiêu và nội dung quan trọng, trong đó mục tiêu cơ bản nhất là: “Tiếp tục phát động 2 phong trào lớn là “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” một cách sâu rộng, hiệu quả… Phát huy tính xung kích, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tích cực tập hợp đoàn kết thanh niên, nhằm xây dựng Đoàn, Hội, Đội vững mạnh…” .

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã phát huy tính xung kích chủ động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tích cực tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng Đoàn, Hội, Đội vững mạnh. Cuối năm 2000, toàn tỉnh củng cố 218 Đoàn cơ sở, kiện toàn nâng cao chất lượng 1666 chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở, kết nạp được 26.446 đoàn viên mới’ phong trào “Thanh niên lập nghiệp”“Tuổi trẻ giữ nước” đã được Đoàn, Hội chăm lo đẩy mạnh và cụ thể hóa phù hợp với tiềm năng của tuổi trẻ ở từng vùng, từng địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, ở nông thôn, chương trình thanh niên giúp nhau lập nghiệp tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới đã đi vào đời sống thực tiễn của thanh niên. 

8. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2002 - 2007 (diễn ra vào tháng 8/2002):

Đại hội có sự tham gia của 250 đại biểu chính thức. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị tiếp tục được bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn khóa VIII. Đại hội đã phát động phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong nhiệm kỳ, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Đắk Lắk đã xung kích, tình nguyện trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của địa phương. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phát triển, có sức lan tỏa rộng lớn, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, đa dạng để lại nhiều ấn tượng đẹp trong quần chúng nhân dân và tuổi trẻ, được dư luận xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Chủ trương đổi mới công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên “hướng về cơ sở” bước đầu được thực hiện có hiệu quả. Nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên ngày càng được quan tâm. Vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được phát huy và duy trì. Thông qua hoạt động thực tiễn, chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội từng bước được nâng cao. Tổ chức Đoàn đã cung cấp nguồn lực kế cận xứng đáng cho Đảng, chính quyền các cấp, Đảng bộ và nhân dân tin tưởng và tự hào ở thế hệ trẻ hôm nay.

Tháng 10/2006, đồng chí H’ Kim Hoa Byă được bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn khóa IX thay đồng chí Phạm Ngọc Nghị chuyển công tác khác.

Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2002 - 2007 cho thấy Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ VIII đã được triển khai và đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn - Hội - Đội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp và giáo dục thanh niên.

          9. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX, nhiệm kỳ 2007 - 2012 (diễn ra từ ngày 26 - 28/9/2007):

          Đại hội có sự tham gia của 250 đại biểu chính thức, trong đó đại biểu chỉ định là 10 đại biểu, đại biểu đương nhiên là 36 đại biểu, có 53 đại biểu dân tộc thiểu số, 83 đại biểu là nữ. 131 đại biểu nằm trong độ tuổi Đoàn (dưới 30 tuổi). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa IX gồm 41 đồng chí. Đồng chí H’ Kim Hoa Byă được bầu lại chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn khóa IX.

          Tháng 8/2011, đồng chí H’Kim Hoa Byă chuyển công tác khác, đồng chí Y Vinh Tơr - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh được Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ 11 bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn khóa IX.

          Trong nhiệm kỳ, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk phát triển trên diện rộng, có sức lan toả rộng lớn và thu hút đông đảo tuổi trẻ tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú. Trong đó, các hoạt động Tháng Thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm, đặc biệt là Năm thanh niên 2011 đã được dư luận xã hội đánh giá cao, để lại nhiều ấn tượng trong quần chúng nhân dân và tuổi trẻ. Trong nhiệm kỳ này, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn được cấp bộ Đoàn quan tâm, đổi mới; Cuộc vận động “Tuổi trẻ Đắk Lắk học tập và làm theo lời Bác” đã được đặc biệt quan tâm, tạo được sự chuyển biến mạnh trong nhận thức và hành động của tuổi trẻ. Ngoài ra công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy, thanh thiếu niên chậm tiến, vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên nghiện ma tuý tái hòa nhập cộng đồng được các cấp bộ Đoàn quan tâm tổ chức lồng ghép dưới nhiều hình thức khác nhau từ đó tạo ra được nhiều hiệu ứng tích cực trong đoàn viên thanh niên; Công tác tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật… cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm tổ chức thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2007 - 2012 đã đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh đi vào cuộc sống với nhiều nội dung, nhiều lĩnh vực vượt chỉ tiêu đề ra, nhiều mô hình, phương thức hoạt động sáng tạo đã được áp dụng và thu được kết quả cao, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn - Hội - Đội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

10. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 (diễn ra từ ngày 13/9 đến 15/9/2012 tại thành phố Buôn Ma Thuột):

          Đại hội với sự tham gia của 294 đại biểu ưu tú đại diện cho cho sức trẻ, trí tuệ và hoài bão của 125.972 cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Tại Đại hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa X gồm 41 đồng chí, đồng chí Y Vinh Tơr được bầu lại chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn khóa X.

          Tháng 10/2014, đồng chí Y Vinh Tơr chuyển công tác khác, đồng chí Y Nhuân Byă - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh được Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ 09 bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn khóa X.

          Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk trong nhiệm kỳ đã cho thấy Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh đã được triển khai và đi vào cuộc sống với nhiều nội dung, nhiều lĩnh vực đã vượt chỉ tiêu đề ra, nhiều mô hình, phương thức hoạt động sáng tạo đã được áp dụng và thu được kết quả cao, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh. Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tập trung giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương, dân tộc; bồi đắp niềm tin, lý tưởng cách mạng; ý thức công dân cho thanh thiếu nhi. Khơi dậy, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần đoàn kết, xung kích của thanh niên trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, xây dựng và bảo vệ vững chắc quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu mạnh, hội nhập và phát triển; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; tích cực giúp đỡ thanh niên yếu thế. Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, thực chất và hiệu quả từ tổ chức cơ sở Đoàn; bảo đảm vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thành viên, không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng số lượng và nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ giới thiệu cho Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp.

11. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (dự kiến diễn ra vào tháng 08/2017 tại thành phố Buôn Ma Thuột):

Trong những ngày này, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đang nô nức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI - sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ tỉnh nhà, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8/2017 tại Tp. Buôn Ma Thuột và được Trung ương Đoàn chọn là Đại hội điểm các tỉnh duyên hải miền Trung, Tây Nguyên.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI dự kiến sẽ diễn ra trong 2,5 ngày tại Hội trường Tỉnh ủy. Tham dự Đại hội dự kiến có khoảng 400 đại biểu, trong đó, đại biểu biểu chính thức dự kiến 300 đại biểu (trong đó, đại biểu đương nhiên: 43 đại biểu, đại biểu bầu dự kiến 242 đại biểu; đại biểu chỉ định: 15 đại biểu).

Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XI có nhiệm vụ đánh giá, tổng kết lại công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017; xây dựng mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022; thảo luận và đóng góp ý văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, bổ sung sửa đổi Điều lệ Đoàn; bầu Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022;  bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trong đại hội XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền và giáo dục của Đoàn; thực hiện tốt công tác đổi mới phương thức hoạt động của ĐoànThực hiện tốt vai trò Đoàn là người bạn, người đồng chí của thanh niên; phối hợp với các lực lượng và huy động các nguồn lực xã hội trong giáo dục thanh niên.

Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò của thanh niên xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tinh thần đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk kêu gọi tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh hãy ra sức thi đua đoàn kết một lòng, nguyện tiếp bước cha anh, giương cao lá cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nắm chắc thời cơ vận hội, vượt qua khó khăn thử thách, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện, thi đua học tập, lao động sáng tạo, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh lên một tầm cao mới, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ và của toàn dân tộc.

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

Số người online: 4975

Luợt truy cậpp: 7170654

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk