Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn qua các thời kỳ

Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các thời kỳ.

 
 
S
Đ/c Nguyễn Lam
 
 
 
 
 
 
1. Đồng chí NGUYỄN LAM
 
 
Bí thư Trung ương Đoàn khóa I,
 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa II, khóa III
 
Chuyển công tác năm 1962
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f
Đ/c Vũ Quang
 
 
 
 
 
2. Đồng chí VŨ QUANG
 
 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa III,
 
(Ủy viên Ban Thường vụ khóa I,
 
Bí thư Trung ương Đoàn khóa II)
 
Chuyển công tác năm 1978
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d
Đ/c Đặng Quốc Bảo
 
 
 
 
 
3. Đồng chí ĐẶNG QUỐC BẢO
 
 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa III
 
Chuyển công tác năm 1982
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f
Đ/c Vũ Mão
 
 
 
 
 
 
 
4. Đồng chí   VŨ MÃO
 
 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa IV
 
Chuyển công tác năm 1987
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f
Đ/c Hà Quang Dự
 
 
 
 
 
 
5. Đồng chí HÀ QUANG DỰ
 
 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa V
 
(Bí thư thứ hai Trung ương Đoàn khóa IV)
 
Chuyển công tác năm 1992
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f
Đ/c Hồ Đức Việt
 
 
 
 
 
 
6. Đồng chí HỒ ĐỨC VIỆT
 
 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VI (Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa V)
 
Chuyển công tác năm 1996
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d
Đ/c Vũ Trọng Kim
 
 
 
 
 
 
7. Đồng chí VŨ TRỌNG KIM
 
 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VI, khóa VII
 
Bí thư, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa VI, khóa VII
 
Chuyển công tác năm 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f
Đ/c Hoàng Bình Quân
 
 
 
 
 
 
8. Đồng chí HOÀNG BÌNH QUÂN
 
 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VII, khóa VIII
 
Bí thư, Bí thư Trung ương Đoàn khóa VI, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa thường trực VII
 
Chuyển công tác năm 2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f
Đ/c Đào Ngọc Dung
 
 
 
 
 
 
9. Đồng chí ĐÀO NGỌC DUNG
 
 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VIII
 
Bí thư, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa thường trực VII, VIII
 
Chuyển công tác năm 2007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g
Đ/c Võ Văn Thưởng
 
 
 
 
 
 
 
10. Đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG
 
 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VIII, IX
 
Bí thư, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa VIII
 
Chuyển công tác năm 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f

Đ/c Nguyễn Đắc Vinh

 
 
 
 
 
11. Đồng chí NGUYỄN ĐẮC VINH
 
 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa IX

(tháng 10/2011 - 12/2012); Khóa X (12/2012 - 4/2016)

Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX (2008 - 2010)

Chuyển công tác năm 2011

chuyển công tác tháng 4/2016

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đ/c Lê Quốc Phong

  12. Đồng chí LÊ QUỐC PHONG

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X

Bí thư Trung ương Đoàn khóa X (21/3/2013 - 21/4/2016)

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn doanthanhnien.vn
  • Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

Số người online: 265

Luợt truy cậpp: 6586784

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk