Hiệu quả từ việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4

Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) được các cấp ủy Đảng, chính quyền  các đơn vị, địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thường xuyên, lâu dài, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định tình hình chính trị trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh triển khai thường xuyên, sâu rộng. Hằng tháng, trong sinh hoạt thường kỳ, phần lớn các chi bộ, đảng bộ, ban thường vụ cấp ủy đã lựa chọn những nội dung cụ thể từ những điều Bác Hồ dạy, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, gắn với thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương, như: quản lý đất đai, bảo vệ và phát triển rừng; bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư vùng dự án; rà soát và thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khai thác tài nguyên đất, khoáng sản trái quy định ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân... được giới thiệu, trao đổi, học tập, liên hệ, tự phê bình và phê bình, thông qua đó, phát hiện, kiểm điểm, phê phán những biểu hiện tiêu cực, hạn chế, yếu kém của tập thể, cá nhân; biểu dương gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Qua thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW, trong những năm qua, hầu hết cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động. Đặc biệt thể hiện rõ nét nhất là tinh thần trách nhiệm đối với công việc, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, xa dân; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, xây dựng tinh thần đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hạn chế và từng bước đẩy lùi hành vi tiêu cực của cán bộ và đảng viên.
Tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập  và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.          Ảnh: Hoàng Gia
Tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Gia

Từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương; kịp thời giải quyết một số vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận quan tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đơn cử như chương trình "Tiết kiệm làm theo lời Bác" đã có nhiều địa phương thực hiện, mang lại hiệu quả cao: Cư M'gar đã tiết kiệm hơn 4 tỷ đồng, Thành ủy Buôn Ma Thuột gần 2 tỷ đồng, Cư Kuin gần 2 tỷ đồng, Krông Năng hơn 1 tỷ đồng, Krông Bông hơn 1 tỷ đồng...; hay như chương trình ‘‘Hũ gạo tiết kiệm”, ‘‘Ống tiết kiệm”, ‘‘Nuôi heo đất” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; mô hình ‘‘Giảm một hộ nghèo” của Đảng bộ Quân sự tỉnh... có ý nghĩa rất lớn và hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vẫn còn một số hạn chế: Một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức sâu sắc yêu cầu, nội dung, phương thức thực hiện, thiếu chủ động, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Vẫn còn trường hợp cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu gương mẫu, chưa tự giác nêu gương theo Quy định 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả những người ở cương vị lãnh đạo nói chưa đi đôi với làm, có biểu hiện mất dân chủ, độc đoán, vun vén, thu lợi cá nhân, tham nhũng, thiếu tinh thần, trách nhiệm trong công việc, không chịu khó học tập nghiên cứu phục vụ công tác chuyên môn; trong ứng xử, giải quyết công việc còn để xảy ra sai phạm phải nhắc nhở, hoặc gây phiền hà trong giải quyết công việc cho nhân dân; còn tình trạng cán bộ, đảng viên các cấp vi phạm kỷ luật.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương của Bác gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; chú trọng tuyên truyền, phát hiện, tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, rà soát những yếu kém, hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, định thời hạn giải quyết dứt điểm; nêu cao ý thức trách nhiệm và tinh thần gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện sai lệch, phương pháp làm việc hình thức, chạy theo bệnh thành tích; xử lý nghiêm các hành vi của tổ chức, cá nhân vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Quy định số 10-QĐ/TU ngày 11-8-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên.

Theo baodaklak

  • Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

Số người online: 272

Luợt truy cậpp: 5822264

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk