Các chi bộ trực thuộc đã triển khai việc thực hiện và làm theo Bác thông qua việc phát động thi đua, tổ chức tham quan thực tế, tìm hiểu, nghiên cứu học tập tấm gương của Bác qua các mẩu chuyện viết về Bác; tổ chức Cuộc thi viết về “Đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh”…

 

Phó Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Cục Quản trị A Nguyễn Văn Thẩm báo cáo về kết quả thực hiện Chỉ thị 03 tại Cục 

Đặc biệt, năm 2015, triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, Đảng ủy đã nghiêm túc triển khai và chỉ đạo các chi bộ, quán triệt sâu sắc nội dung chuyên đề. Hiện đã có 16/16 chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2015, gắn với xây dựng chương trình hành động hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt do Văn phòng Trung ương Đảng phát động chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng….

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm về triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, về công tác biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình tiên tiến; về việc đổi mới công tác tuyên giáo; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bí thư Chi bộ Nhà nghỉ Tuần Châu Phạm Đức Hà khẳng định: Cho đến nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên lao động tại đơn vị. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều đặt ra cho bản thân phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện những nhiệm vụ được giao. Từ đợt sinh hoạt chính trị này đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị được ghi nhận, khen thưởng và nhân rộng. Việc thực hiện sinh hoạt chi bộ được triển khai thực hiện đều đặn, thường xuyên, nghiêm túc tại Chi bộ Nhà nghỉ Tuần Châu. Trong đó nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW chiếm lượng thời gian lớn trong mỗi buổi sinh hoạt chi bộ. Các đảng viên trao đổi về những kinh nghiệm trong thực hiện việc đón, phục vụ các đoàn khách đến nghỉ tại Nhà nghỉ...  

Đồng chí Vũ Huy Văn, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng cho rằng, từ kinh nghiệm trong 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị cho thấy:  Việc học tập Bác là suốt đời, nhưng nếu bản thân mỗi đảng viên cũng xây dựng cho mình kế hoạch dài hơi để thực hiện liên tục, hằng ngày thì hiệu quả sẽ cao hơn; tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, trong đó đặc biệt là những việc làm tốt của người dân, người lao động cần nhanh và kịp thời để khích lệ, động viên…

Các đại biểu đều cho rằng, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là cơ quan tham mưu cho Đảng, Nhà nước thì nên tập trung vào chủ đề “nâng cao chất lượng cải cách hành chính”, “nâng cao chất lượng tham mưu, chống lãng phí”…

Đồng chí Trần Hồng Hà phát biểu kết luận buổi làm việc 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trần Hồng Hà hoan nghênh những công việc, những kết quả trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW tại Đảng bộ Cục Quản trị A trong thời gian qua. Qua việc kiểm tra tại Chi bộ Nhà nghỉ Tuần Châu cho thấy sinh hoạt chi bộ được triển khai đều đặn, thường xuyên, nội dung Chỉ thị 03 được triển khai thường xuyên đến từng đảng viên.

Để việc học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đạt hiệu quả cao hơn, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đồng chí Trần Hồng Hà đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy Văn phòng Trung ương, Đảng ủy Cục Quản trị A tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó, lưu ý 5 nội dung quán triệt trong các hội nghị, các buổi họp sinh hoạt cấp ủy; Tiếp tục lấy chi bộ làm cơ sở, là địa bàn trọng điểm để triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Các đơn vị kiên trì các biện pháp để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động; xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị; các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể…; hướng dẫn, đôn đốc việc kiểm tra giám sát thực hiện Chỉ thị tại các đơn vị cơ sở; kịp thời rút kinh nghiệm, giới thiệu, biểu dương việc tốt, người tốt để nhân rộng.

Theo dangcongsan