DẤU ẤN 05 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CT/TW NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” xác định rõ mục tiêu: Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Người thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu và của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên; trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tuổi trẻ Đắk Lắk đã có nhiều thành tích nổi bật trong việc “học tập” và “làm theo” lời Bác. Chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như thông qua các sản phẩm tuyên truyền trực quan, phương tiện thông tin đại chúng của Đoàn như truyền hình thanh niên, website, fanpage, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tổ chức các Hội nghị quán triệt học tập gắn với chuyên đề hàng năm của Đảng, của Đoàn.

Những tấm gương học sinh điển hình trong thực hiện và làm theo lời Bác

Trong 05 năm qua, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã phối hợp và tổ chức 1.225 cuộc thi, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề về các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thanh thiếu niên.

Có thể khẳng định nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Học và làm theo lời Bác dần trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, trở thành việc làm tự giác, có ý thức của số đông thanh thiếu nhi.

Các cấp bộ Đoàn đã cụ thể hóa các nội dung học tập thành các tiêu chí thi đua, rèn luyện phấn đấu theo lời Bác dạy đối với từng lứa tuổi, từng đối tượng đoàn viên, đội viên, thanh thiếu nhi, đi kèm với những việc làm cụ thể, gắn với thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, rèn luyện đội viên, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị. Qua đó, các bạn trẻ có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về việc rèn luyện, tu dưỡng tư tưởng, đạo đức, phong cách người cán bộ Đoàn, thế hệ tương lai của nước nhà, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng góp sức trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Hàng ngàn công trình phần, phần việc thanh niên đã được triển khai gắn với việc học tập và làm theo lời Bác

Các chương trình, phong trào hành động cách mạng của Đoàn được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh quan tâm thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề hàng năm của Đảng, của Đoàn. Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, thu hút đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, thầy thuốc trẻ với các chương trình tiêu biểu như: “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, “Ngày hội tôi yêu tổ quốc tôi”, hiến máu tình nguyện, tình nguyện đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn... Thông qua các hoạt động, tinh thần tình nguyện ngày càng trở thành nét đẹp, một phẩm chất đặc trưng, nổi bật của tuổi trẻ, được xã hội thừa nhận.Trong 05 năm các cấp bộ Đoàn đã tuyên dương 394 tập thể và 1.579 cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác trên các lĩnh vực từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Hàng ngàn công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác đã được triển khai từ cấp chi đoàn đến cấp tỉnh, thể hiện sự quyết tâm của các tổ chức cơ sở Đoàn trong việc thực hiện làm theo lời Bác.

Tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2021. Có thể nói rằng, những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong đoàn viên, thanh niên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là niềm động viên, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Ban Tuyên giáo

  • Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

Số người online: 50

Luợt truy cậpp: 6586923

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk