Thảo luận các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục tiến hành phiên thảo luận các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại 06 trung tâm.

 

 

Các đại biểu tại phiên thảo luận tổ số 1

Tại các trung tâm thảo luận, các đại biểu đã tập trung vào 04 nội dung dự thảo Báo cáo trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Các đại biểu tại phiên thảo luận tổ số 2

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận, góp ý vào văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm. Trong đó, một số nội dung được đại biểu tập trung tham gia ý kiến như: Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới; Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến 2045; Nhiệm vụ và giải pháp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh, tư pháp, đối ngoại; xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội; Nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội XVII.

Các đại biểu tại phiên thảo luận tổ số 3

Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII đặt ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chương trình hành động xác định nội dung, nhiệm vụ chủ yếu gắn với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII. Các trung tâm thảo luận đã tham gia góp ý vào kết cấu, nội dung của chương trình hành động, tiến độ, thời gian cụ thể từng năm, từng giai đoạn.

Với tinh thần sôi nổi, thẳng thắn, phát huy trí tuệ tập thể, các đại biểu đã đưa ra ý kiến phấn tích sâu sắc, có tính thuyết phục cao đối với từng nội dung mà Đại hội định hướng.

Các đại biểu tại phiên thảo luận tổ số 4

Sau phiên thảo luận tại các trung tâm, Đại hội cũng sẽ tập hợp và ban hành Kết luận về ý kiến tại buổi thảo luận.

Cổng thông tin điện tử tỉnh daklak.gov.vn sẽ tiếp tục cập nhật và đăng tải các nội dung liên quan.

(1) Trung tâm số 1, tổng số 67 đại biểu (Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột; Đảng bộ Quân sự tỉnh; Đảng bộ huyện Ea Súp): Hội trường Tỉnh ủy)

(2) Trung tâm số 2, tổng số 68 đại biểu (Đảng bộ thị xã Buôn Hồ; Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đảng bộ huyện Ea H’Leo.

 (3) Trung tâm số 3, tổng số 66 đại biểu (Đảng bộ huyện Cư M’gar; Đảng bộ huyện Lắk; Đảng bộ huyện Krông Bông; Đảng bộ huyện Cư Kuin)

(4) Trung tâm số 4, tổng số 59 đại biểu  (Đảng bộ Công an tỉnh; Đảng bộ huyện Krông Pắc; Đảng bộ huyện Ea Kar)

(5) Trung tâm số 5, tổng số 39 đại biểu  (Đảng bộ huyện Buôn Đôn; Đảng bộ huyện M’Drắk; Đảng bộ huyện Krông Búk.

(6) Trung tâm số 6, tổng số 50 đại biểu  (Đảng bộ huyện Krông Năng; Đảng bộ huyện Krông Ana; Đảng bộ Biên phòng tỉnh; Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên.

Theo daklak.gov.vn

  • Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

Số người online: 235

Luợt truy cậpp: 6020943

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk