Kết quả từ việc triển khai Cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”

Trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh không ngừng phát triển; hệ thống tổ chức Đoàn ngày càng hoàn thiện; đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng mạnh về chất; nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn ngày càng được cải tiến, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của thanh niên tại địa phương.

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các cơ sở Đoàn đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh theo Kế hoạch số 73KH/TĐTN-TCKT, ngày 15/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “V/v triển khai Cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”, qua đó đã xuất hiện nhiều chi đoàn mẫu, chi đoàn chủ động trên các mặt công tác.

 Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk có 22 đơn vị Đoàn cấp huyện; 573 cơ sở Đoàn; 5.749 chi đoàn, trong đó có 2.481 chi đoàn thôn, buôn, 2.448 chi đoàn khối trường học, 228 chi đoàn khối hành chính sự nghiệp, 202 chi đoàn khối lực lượng vũ trang, 371 chi đoàn doanh nghiệp Nhà nước và 19 chi đoàn doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Việc triển khai xây dựng và thực hiện “Chi đoàn mạnh” được cấp chi đoàn thực hiện ngày càng hiệu quả, đạt chất lượng và không ngừng phát triển về số lượng đăng ký. Hiện tại, trên địa bàn 22 đơn vị việc đăng ký thực hiện “Chi đoàn mạnh” được thực hiện khá đồng đều ở các khối và được đánh giá, xếp loại hàng năm. Việc đăng ký thực hiện “Chi đoàn mạnh” hiện nay có một số đơn vị thực hiện đạt hiệu quả cao như:  Việc duy trì Chi đoàn “03 tốt” của Huyện đoàn Krông Pắk; chi đoàn “Văn hóa về điều lệnh Công an nhân dân” của Đoàn thanh niên Công an tỉnh; Mô hình sinh hoạt ghép của huyện Krông Ana; mô hình sinh hoạt theo cụm của Đoàn xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin...

Việc triển khai Cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn mạnh” đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện của các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời đoàn viên thanh niên đã nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Cuộc vận động, từ đó đã có sự tự giác trong việc góp phần vào thực hiện xây dựng chi đoàn mạnh. Một số cơ sở Đoàn đã có nhiều giải pháp chủ động, sáng tạo; một số chi đoàn đã linh hoạt, tranh thủ được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, đơn vị để tham mưu, triển khai đạt kết quả; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; các đợt giao lưu bóng đá, bóng chuyền giữa các thôn, buôn, TDP với nhau...

Nhìn lại quá trình triển khai và kết quả thực hiện có thể thấy rằng việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn mạnh” đang ngày càng khởi sắc, phát triển rộng trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, tạo động lực tốt hơn cho cấp chi đoàn ra sức thi đua, học tập, công tác.

Trần Ngọc

  • Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

Số người online: 232

Luợt truy cậpp: 6020956

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk