Giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng

Sáng qua 2.2 tại Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN và TP.Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản VN (3.2.1930 - 3.2.2015). Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Các thế hệ đảng viên trao đổi tại buổi lễ
Các thế hệ đảng viên trao đổi tại buổi lễ - Ảnh : Ngọc Thắng

Trong diễn văn tại buổi lễ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ôn lại quá trình lịch sử hình thành Đảng CSVN 85 năm trước. Ngày 3.2.1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản ở VN khi đó là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã hợp nhất thành một đảng lấy tên là Đảng Cộng sản VN. Tổng bí thư nhấn mạnh Đảng CSVN ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng VN, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc VN.

 
 

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản VN (3.2.1930 - 3.2.2015), Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng tới Ban Chấp hành T.Ư Đảng CSVN.

TTXVN

 

Theo Tổng bí thư, 85 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ cho nên Đảng đã lãnh đạo cách mạng VN vượt qua mọi khó khăn, thử thách đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Nhân dân VN dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20 mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên CNXH...

Tổng bí thư khẳng định thực tiễn phong phú của cách mạng VN trong suốt 85 năm qua đã chứng minh rằng sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng VN; đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

Cán bộ, đảng viên không rèn luyện rất dễ bị thoái hóa, biến chất

Theo Tổng bí thư, trong thời gian qua, Đảng đã dành nhiều thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Gần đây toàn Đảng đã tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa 11) đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tuy nhiên, Tổng bí thư nhìn nhận công tác xây dựng Đảng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân...

Tổng bí thư xác định các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân VN; ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân hòng làm tan rã Đảng, chế độ từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm.

“Trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển, kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với hàng và tiền, gắn liền với lợi ích cá nhân, đối mặt với bao cám dỗ, với mặt trái của cơ chế thị trường, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng”, Tổng bí thư nói. 

 
 

Tham dự buổi lễ còn có các nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Chủ tịch Ủy ban T.Ư

MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và TP.Hà Nội; các vị lão thành cách mạng, bà mẹ VN Anh hùng....

 

Tổng bí thư cho rằng, nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hóa, biến chất. Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng, là một Đảng cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, là vấn đề hết sức cơ bản.

Theo Tổng bí thư, Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Đảng đã khẳng định phải tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần kiên quyết, mạnh mẽ, nhằm tạo ra một bước chuyển biến rõ rệt trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng.

Bên cạnh đó là việc tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ, tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, coi đây là vấn đề sống còn của Đảng và chế độ.

“Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ thì đảng đó có sức mạnh không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên”, Tổng bí thư khẳng định.

Tổng bí thư đánh giá tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2015 mà trọng tâm là phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó là nhiệm vụ giữ vững độc lập chủ quyền và môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại; tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tổng bí thư bày tỏ sự tin tưởng vững chắc Đảng CSVN sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước VN hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên CNXH”, Tổng bí thư nói.

Tổ chức Đảng là điểm tựa

Ngày 2.2, tại Hà Nội, Đảng bộ T.Ư Đoàn tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản VN và thông báo kết quả hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa 11.

Trong diễn văn điểm lại những mốc son tự hào, sự nghiệp vẻ vang của Đảng Cộng sản VN, Phó bí thư thường trực Đảng bộ T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn khẳng định đây là dịp mỗi đảng viên ghi nhớ và khắc sâu thành tựu vĩ đại của Đảng, khẳng định truyền thống lịch sử của Đảng Cộng sản VN, tiếp thu những bài học, kinh nghiệm lớn trong 85 năm đấu tranh cách mạng của Đảng vận dụng trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian qua, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Đảng bộ T.Ư Đoàn nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình, xây dựng sự đoàn kết nhất trí, đổi mới cách nghĩ, cách làm trong đội ngũ lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên trong cơ quan phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ  T.Ư Đoàn coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, gắn với nhiệm vụ, công việc hằng ngày với mục tiêu nâng cao năng lực trình độ cán bộ, đảng viên.

Cũng tại lễ mít tinh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng bộ T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh thông tin đến các đảng viên kết quả hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa 11. Anh Vinh đề nghị trong năm 2015 ngoài chuẩn bị tốt tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, mỗi chi bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần, ý thức đấu tranh, phê bình và tự phê bình, thẳng thắn nhìn nhận và sửa chữa khuyết điểm, hạn chế yếu kém; chủ động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công việc, cuộc sống. Mỗi tổ chức Đảng là điểm tựa đưa cơ quan, đơn vị phát triển. Mỗi đảng viên là cá nhân gương mẫu trước quần chúng.

Dịp này, Đảng bộ T.Ư Đoàn trao thẻ đảng viên cho 25 đảng viên mới tại các cơ quan, đơn vị  của T.Ư Đoàn.

Trong ngày, các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng diễn ra tại nhiều địa phương. Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức diễn đàn Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đảng viên trẻ, định hướng thanh niên rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên. Tại Thái Nguyên, ngoài diễn đàn Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng, Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tuyên dương 85 đảng viên trẻ tiêu biểu toàn tỉnh. Đại diện Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN tham dự các hoạt động này.

P.Hậu

Hôm qua, tại nhiều địa phương đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng.

Tại TP.HCM, đoàn cán bộ lãnh đạo do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, làm trưởng đoàn đã đi thăm các cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Thành Thơ (hiện ở Q.Bình Thạnh) và Phạm Thời Cuộc (hiện ở Q.9). Trước đó, ngày 1.2, Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật “Sắt son lời thề”, đồng thời tuyên dương 85 đảng viên trẻ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.

Tại Đà Nẵng, Đảng ủy các KCN tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên ưu tú; triển khai thực hiện chủ đề “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” đến tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc...

Tại Cần Thơ, Thành ủy tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản VN và trao tặng Huy hiệu Đảng cho 319 đảng viên cao tuổi Đảng.

Tại Thanh Hóa, cùng với tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, Tỉnh ủy Thanh Hóa còn biểu dương điển hình tiên tiến năm 2014, phát động thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015.

Tại Hòa Bình, Tỉnh ủy tổ chức mít tinh, trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên đợt 3.2.2015 và thông báo kết quả Hội nghị T.Ư 10.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng tỉnh và huyện, thị xã ở tỉnh Bình Định hôm qua đến dâng hương tại các nhà lưu niệm là nơi thành lập các Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Bình Định.

Tại Thư viện tỉnh Quảng Ngãi, Sở VH-TT-DL tỉnh tổ chức Triển lãm sách - ảnh với chủ đề “Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại”.

 Nguyễn Phúc - Lê Thanh - Quang Minh Nhật

Theo thanhnien

  • Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

Số người online: 526

Luợt truy cậpp: 7524732

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk