Thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ III năm 2019

Trong 2 ngày 28 và 29/11, tại Trung tâm văn hóa tỉnh sẽ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ III năm 2019.

Đại hội được tổ chức để đánh giá những thành tựu nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc, biểu dương những thành tích đã đạt được trên mọi lĩnh vực của đồng bào các dân tộc thiểu số trong quá trình phấn đấu thực hiện quyết tâm Thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2014. Theo kết quả tổng điều tra dân số năm 2019, tỉnh có hơn 1,8 triệu người với 49 thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số có 667.322 người, chiếm 35,6% dân số toàn tỉnh. Qua 5 năm thực hiện quyết tâm Thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và quản lý của chính quyền các cấp, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh được tăng cường, đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng; các mục tiêu đề ra đến nay đều đạt và vượt kế hoạch; các chương trình, dự án, cơ sở hạ tầng được đầu tư và thực hiện đồng bộ, có trọng điểm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng dân tộc thiểu số được nâng lên…

Đại hội lần này, dự kiến có 480 đại biểu, trong đó có 280 đại biểu chính thức đại diện cho 49 dân tộc anh em hiện đang sinh sống, học tập và công tác trên địa bàn tỉnh. Đây là những đại biểu người dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp cho công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Theo chương trình làm việc, đại hội đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo chính trị của đại hội, nghe báo cáo điển hình, tham luận của các tập thể, cá nhân tiên tiến. Đại hội sẽ thông qua quyết tâm Thư, Thông qua danh sách và ra mắt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II năm 2020.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ III năm 2019 kêu gọi đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển phồn thịnh.

Theo vpubnd.daklak.gov.vn

  • Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

Số người online: 140

Luợt truy cậpp: 5877744

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk