Đề xuất kết nối nghị sĩ trẻ Việt - Nga - ảnh 1

Anh Lê Quốc Phong trao đổi tại buổi gặp xã giao