Đẩy mạnh thực hiện chủ chương mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội (1+1)

Chủ trương “1+1”  mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Ðoàn, Hội là một trong những nội dung mà Nghị quyết Ðại hội Ðoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 đặt ra. Ðây được coi là điểm nhấn nhằm đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội.

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, đám đông và ngoài trời

Lễ kết nạp Đoàn viên mới cho các thanh niên ưu tú tại Nhà tưởng niệm liệt sỹ Y Ơn, xã Cư Pui, huyện Krông Bông

Với quy trình thực hiện gồm 4 bước cụ thể như sau:

Bước 1: Khảo sát:

Đình kỳ hàng năm, các cơ sở Đoàn, Hội tiến hành khảo sát, nắm lại tình hình thanh niên, số lượng thanh niên, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên trên địa bàn đảm bảo tính chính xác (thực hiện vào tháng 1 hàng năm).

Bước 2: Xây dựng kế hoạch triển khai chủ trương “1+1”:

Căn cứ vào tình hình, số lượng đoàn viên, hội viên hiện có của đơn vị mình và kết quả khảo sát thanh niên các tổ chức cơ sở Đoàn, Hội xây dựng kế hoạch thực hiện (có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể) chỉ đạo cho từng chi đoàn, chi hội phân công mỗi đoàn viên, hội viên thuộc đơn vị mình vận động, thuyết phục, giác ngộ và giới thiệu ít nhất 01 thanh niên cụ thể tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội.

Bước 3: Tổ chức thực hiện:

- Các cơ sở Đoàn - Hội tổ chức các hoạt động, phong trào phù hợp với từng đối tượng thanh niên và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên (cần chú ý sự đặc thù của từng đối tượng vận động tại địa phương, đơn vị để tổ chức các nội dung phù hợp).

- Chi đoàn, Chi hội theo dõi, đánh giá quá trình tham gia hoạt động Đoàn, Hội của thanh niên để có cơ sở xem xét kết nạp những thanh niên tiêu biểu vào hàng ngũ của Đoàn; Tập hợp, gắn kết, dẫn dắt các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tự phát của thanh niên tham gia các hoạt động Đoàn, Hội gắn với các nội dung tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cho thành viên câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm.

- Đoàn viên, hội viên được phân công nhiệm vụ giới thiệu thanh niên có trách nhiệm tham gia tốt các phong trào Đoàn, Hội tại địa phương mình; thường xuyên học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị; tiếp cận, nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên, thường xuyên vận động, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức về tình yêu đối với tổ chức Đoàn, Hội cho thanh niên

Bước 4: Đánh giá, rút kinh nghiệm:

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ sở Đoàn, Hội thường xuyên theo dõi cụ thể để đánh giá đoàn viên, hội viên đã giới thiệu thanh niên tham gia Đoàn, Hội để rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai. Định kỳ 6 tháng, các cơ sở Đoàn, Hội, các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc; Hội Liên hiệp thanh niên các huyện, thị, thành phố đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo về việc thực hiện chủ trương 1 + 1; Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chủ trương 1 + 1, nhân rộng các mô hình, cách thức triển khai chủ chương có hiệu quả. Đồng thời có hình thức nhắc nhở đối với các đơn vị triển khai thực hiện không hiệu quả.

Để triển khai có hiệu quả chủ trương “1+1” trong thời gian tới, các cơ sở Đoàn cần tiếp tục nâng cao lý tưởng, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của người đoàn viên trong việc thực hiện chủ trương; đồng thời, tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, sinh họat Đoàn theo hướng đa dạng, phù hợp với thị hiếu của thanh niên, đặc biệt chú trọng đến thanh niên tại địa bàn các khu dân cư để từ đó tiếp tục nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn, Hội trong giai đoạn mới.

Với chủ trương “1+1” và những nội dung thiết thực mà Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đang triển khai, mong rằng Tuổi trẻ Đắk Lắk sẽ là đội ngũ lớn mạnh không ngừng về chất và lượng, nhiệt huyết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, sống có văn hóa, trách nhiệm, luôn nêu cao tinh thần “Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo!”.

Phương Nam

  • Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

Số người online: 305

Luợt truy cậpp: 5740183

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk